Przewiduj potrzeby

Twoja działalność wymaga pokonywania wyzwań IT oraz wdrażania nowych źródeł danych i modeli biznesowych. Zadbaj o sukces transformacji dzięki nowoczesnym rozwiązaniom w zakresie chmury, sztucznej inteligencji i brzegu sieci — jednocześnie szkoląc pracowników i wdrażając narzędzia umożliwiające efektywne działanie w nowych środowiskach.

+ pokaż więcej
Transformacja

Dzięki strategicznej pomocy naszych ekspertów przyspieszysz innowacyjność i osiągniesz oczekiwane rezultaty. We współpracy z Tobą zaprojektujemy i wdrożymy rozwiązania technologiczne, zoptymalizujemy procesy, uzupełnimy niedobory kwalifikacji i znajdziemy właściwy model finansowy dla Twojej firmy. Obszary szczególnych kompetencji to:

 • Usługi chmury: Uzyskaj zalety chmury we wszystkich swoich aplikacjach i danych dzięki transformacji do chmury hybrydowej.
 • Usługi brzegowe: Wykorzystaj potencjał danych na brzegu sieci do poprawy doświadczeń klientów i pracowników.
 • Usługi modernizacji IT: Zmodernizuj infrastrukturę IT i centra danych poprzez automatyzację i technologie kontenerów.
 • Sztuczna inteligencja i usługi oparte na danych: Przejdź na ujednolicone i bezpieczne platformy danych. Przyspiesz wdrażanie sztucznej inteligencji przy wsparciu starannie dobranego ekosystemu partnerów.
Obsługa

Uwolnij swój dział IT od codziennych żmudnych obowiązków, aby mógł skupić się na wartościowych celach biznesowych. Nawiąż z nami współpracę, aby zautomatyzować, zoptymalizować i rozbudować infrastrukturę IT i środowisko chmury, zyskując nowoczesność, szybkość i elastyczność. Oferujemy pomoc w następującym zakresie:

 • Integracja technologii: Połącz wszystkie swoje zasoby IT — lokalne i chmurowe — w ramach jednego zespołu, do którego możesz zwracać się z wszelkimi potrzebami. Rozwiązuj i eliminuj problemy z interoperacyjnością, tworząc stabilną infrastrukturę IT działającą z najwyższą wydajnością. Łatwo integruj technologie, systemy operacyjne i aplikacje biznesowe różnych dostawców.
 • Sprawna obsługa: Uzyskaj szybkość, elastyczność i najwyższą wydajność obsługi IT poprzez usprawnienie procesów powodujące ich uproszczenie i wzrost efektywności. Zarządzaj infrastrukturą IT według spójnej strategii obejmującej systemy lokalne i chmurę publiczną.

SKUTECZNE PRZEPROWADZENIE TRANSFORMACJI CYFROWEJ

Do aktywacji skutecznej transformacji cyfrowej potrzeba jasnej wizji, wspólnych ram, skoordynowanych działań interesariuszy oraz planu komunikacji na poziomie całej organizacji. Możemy pomóc Ci przyspieszyć realizację Twojej wizji transformacji cyfrowej.

+ pokaż więcej
Stwórz swoją mapę drogową cyfryzacji

Sukces przeobrażenia firmy w przedsiębiorstwo cyfrowe wymaga technologii wspomagających realizację czterech kluczowych celów biznesowych:

 • Całkowita zmiana sposobu obsługi klienta umożliwiająca zwiększenie przychodów i produktywności poprzez pozyskiwanie klientów kanałami cyfrowymi.
 • Uzyskanie wglądu i kontroli w celu usprawnienia operacji biznesowych poprzez cyfryzację brzegu sieci.
 • Przyspieszenie rozwoju poprzez skrócenie czasu osiągania wartości dodanej dzięki przyjęciu modelu natywnego dla chmury.
 • Modernizacja i transformacja w celu optymalizacji kosztów świadczenia usług dzięki sprawności środowiska wielochmurowego.
 

HPE Digital Journey Map tworzy wizualne, sprawdzone ramy do realizacji Twoich cyfrowych ambicji.

Realizacja cyfrowych ambicji poprzez „etapy” Digital Next Advisory

Eksperci Digital Next Advisory wykorzystują ramy HPE Digital Journey Map z podziałem na cztery „wrażliwe czasowo etapy” realizacji przez klienta planu transformacji cyfrowej:

 • Aktywacja: Łatwe zrozumienie, wyrażenie i komunikowanie działań transformacyjnych przy użyciu unikalnego, zrozumiałego modelu.
 • Koordynacja: Uporządkowanie narosłych zaległości w zakresie transformacji, ustalenie kolejności inicjatyw i projektów przy wsparciu silnego zespołu transformacyjnego.
 • Rozwój: Wykazanie się kreatywnością w tworzeniu wyjątkowych, skutecznych form obsługi klienta zgodnych z ogólną wizją i ustawiających poprzeczkę na przyszłość.
 • Przyspieszenie: Zidentyfikowanie i zaprojektowanie priorytetowych komponentów planu systematycznego przejścia od cyfrowego pomysłu do szybkiej realizacji wartości.
Właściwe usługi i wiedza specjalistyczna do przeprowadzenia transformacji

Przez połączenie mapy drogowej cyfryzacji i czterech „etapów” dział HPE Pointnext Services pomaga „zaprojektować” transformację cyfrową, zaplanować ją z wykorzystaniem wszechstronnej wiedzy i doświadczenia HPE w zakresie technologii „od brzegu do chmury” oraz przyspieszyć realizację cyfrowych ambicji przy użyciu odpowiednich technologii i platform. Dzięki prostej wizualizacji mapy można łatwiej dostrzec nieskoordynowane inicjatywy transformacyjne, lepiej skoordynować działania zespołów transformacyjnych i przyspieszyć tworzenie wartości dodanej. HPE służy pomocą w określeniu kolejnych kroków niezbędnych do realizacji wizji transformacji cyfrowej.

Nowości

Pięć strategicznych schematów skutecznej transformacji cyfrowej

Aby skutecznie przeprowadzić transformację cyfrową, a jednocześnie odpowiednio reagować na poczynania klientów i konkurencji jej dotyczące, firmy muszą opracować i zrealizować strategiczne plany zastąpienia starych schematów nowymi.

Nowości

Pięć strategicznych schematów skutecznej transformacji cyfrowej

Aby skutecznie przeprowadzić transformację cyfrową, a jednocześnie odpowiednio reagować na poczynania klientów i konkurencji jej dotyczące, firmy muszą opracować i zrealizować strategiczne plany zastąpienia starych schematów nowymi.