PRZYGOTUJ SIĘ NA PRZYSZŁOŚĆ DZIĘKI USŁUGOM HPE POINTNEXT SERVICES

Usługi doradztwa HPE Pointnext przyspieszające transformację cyfrową.

Poznaj usługi HPE Pointnext Services
Transformacja

Osiągnij większą innowacyjność i pożądane rezultaty dzięki odpowiednim rozwiązaniom technologicznym, procesom, kwalifikacjom i właściwemu modelowi finansowemu.

Integruj

Wykorzystaj w pełni możliwości swojej infrastruktury IT na każdym etapie jej cyklu życia, korzystając z szeregu predefiniowanych i niestandardowych usług ułatwiających wdrażanie, integrację, obsługę i wycofywanie z eksploatacji rozwiązań technologicznych.

Obsługa

Nawiąż z nami współpracę, aby zautomatyzować, zoptymalizować i rozbudować infrastrukturę IT i środowisko chmury, zyskując nowoczesność, szybkość i elastyczność. Skupiaj się na firmie, a nie na infrastrukturze IT.

Stwórz mapę swojej cyfrowej podróży

Stwórz swoją mapę drogową cyfryzacji

Sukces przeobrażenia firmy w przedsiębiorstwo cyfrowe wymaga technologii wspomagających realizację czterech kluczowych celów biznesowych:

  • Całkowita zmiana sposobu obsługi klienta umożliwiająca zwiększenie przychodów i produktywności poprzez pozyskiwanie klientów kanałami cyfrowymi.
  • Uzyskanie wglądu i kontroli w celu usprawnienia operacji biznesowych poprzez cyfryzację brzegu sieci.
  • Przyspieszenie rozwoju poprzez skrócenie czasu osiągania wartości dodanej dzięki przyjęciu modelu natywnego dla chmury.
  • Modernizacja i transformacja w celu optymalizacji kosztów świadczenia usług dzięki sprawności środowiska wielochmurowego.

HPE Digital Journey Map tworzy wizualne, sprawdzone ramy do realizacji Twoich cyfrowych ambicji.

Wyświetl broszurę
Poznaj usługi doradcze i profesjonalne

Uzyskaj fachowe doradztwo i wdrażanie, dzięki którym przeniesiesz transformację cyfrową na wyższy poziom.

Zobacz usługi doradztwa

Zrealizuj swoje ambicje w zakresie transformacji cyfrowej

Realizacja cyfrowych ambicji poprzez „etapy” Digital Next Advisory

Eksperci Digital Next Advisory wykorzystują ramy HPE Digital Journey Map z podziałem na cztery „wrażliwe czasowo etapy” realizacji planu transformacji cyfrowej przez klienta:

  • Aktywacja: łatwe zrozumienie, wyrażenie i komunikowanie działań transformacyjnych przy użyciu unikalnego, zrozumiałego modelu.
  • Koordynacja: uporządkowanie narosłych zaległości w zakresie transformacji, ustalenie kolejności inicjatyw i projektów przy wsparciu silnego zespołu transformacyjnego.
  • Rozwój: wykazanie się kreatywnością w tworzeniu wyjątkowych, skutecznych form obsługi klienta zgodnych z ogólną wizją i ustawiających poprzeczkę na przyszłość.
  • Przyspieszenie: zidentyfikowanie i zaprojektowanie priorytetowych komponentów planu systematycznego przejścia od cyfrowego pomysłu do szybkiej realizacji wartości.
Zobacz e-book
Liderzy cyfryzacji

Dowiedz się, jak nasi klienci przekształcili swoje przedsiębiorstwa, korzystając z wiedzy specjalistycznej HPE.

Zobacz e-book

Uzyskaj wsparcie odpowiednich specjalistów

Właściwe usługi i wiedza specjalistyczna do przeprowadzenia transformacji

Przez połączenie mapy drogowej cyfryzacji i czterech „etapów” dział HPE Pointnext Services pomaga „zaprojektować” transformację cyfrową, zaplanować ją z wykorzystaniem wszechstronnej wiedzy i doświadczenia HPE w zakresie technologii „od brzegu do chmury” oraz przyspieszyć realizację cyfrowych ambicji przy użyciu odpowiednich technologii i platform. Dzięki prostej wizualizacji mapy można łatwiej dostrzec nieskoordynowane inicjatywy transformacyjne, lepiej skoordynować działania zespołów transformacyjnych i przyspieszyć tworzenie wartości dodanej. HPE służy pomocą w określeniu kolejnych kroków niezbędnych do realizacji wizji transformacji cyfrowej.

Zobacz serię wpisów na blogu
Transformacja cyfrowa — raport

Usługi IT są kluczowym elementem wielu transformacji cyfrowych. Dowiedz się, jak model elastycznego wykorzystania zasobów może pomóc firmie w osiągnięciu założeń transformacji cyfrowej.

Przeczytaj raport

HPE Pointnext pomaga klientom przyspieszyć osiąganie korzystnych rezultatów od brzegu sieci do chmury

               

Zobacz e-book