ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA AKTYWAMI I FINANSOWANIA ZASOBÓW IT

Trwałe rozwiązania, które przyspieszają transformację przedsiębiorstwa w zrównoważony sposób.

DOTKNIJ OBRAZU, ABY POWIĘKSZYĆ

OSIĄGAJ WIĘCEJ, SZYBCIEJ I Z LEPSZYMI WYNIKAMI

W świecie opartym na danych i cyfryzacji niezbędne jest zapewnienie możliwości inwestycyjnych, aby przyspieszyć transformację przedsiębiorstwa. Potrzeba rozwiązań, które zaspokajają potrzeby w całym cyklu życia aktywów IT —
w zakresie finansowania, zakupów, zapewnienia optymalnej wydajności i odpowiedzialnego wycofywania z eksploatacji. Dzięki połączeniu ponad 20 lat doświadczenia w obszarze technologii z wiedzą finansową HPE Financial Services współpracuje z użytkownikiem w celu zapewnienia innowacyjnych, zrównoważonych strategii zarządzania aktywami IT w całej infrastrukturze technologicznej, od brzegu sieci do chmury i urządzeń końcowych użytkowników. Masz ambitne plany. Pomożemy Ci je zrealizować. 

+ pokaż więcej
Przyspiesz przejście na HPE GreenLake

TWOJA ŚCIEŻKA DO HPE GREENLAKE JESZCZE NIGDY NIE BYŁA TAK PROSTA

Usługi HPE Financial Services pomagają w planowaniu i finansowaniu przejścia do rozwiązań jako usługa (aaS) dzięki wykorzystaniu połączenia zarządzania aktywami oraz rozwiązań finansowych — przy jednoczesnym uwzględnianiu celów zrównoważonego rozwoju i wsparciu w pokonywaniu barier w osiąganiu najwyższej wydajności.

 • Wykorzystaj sprzedaż przestarzałych aktywów w całej infrastrukturze technologicznej od brzegu sieci do centrum danych i miejsca pracy, aby sfinansować przejście na HPE GreenLake.
 • Zmodernizuj wielogeneracyjne zasoby IT i wydłuż okres użytkowania przestarzałych systemów/aplikacji
 • Wycofuj z eksploatacji wysłużone rozwiązania technologiczne w odpowiedzialny sposób, dzięki spójnym w skali globalnej procesom obejmującym wszystkie obszary — niezależnie od dostawcy.
Poznaj rozwiązania do zarządzania aktywami IT
500 mln USD

Usługi HPE Financial Services pozwoliły klientom na osiągnięcie oszczędności na poziomie 500 mln USD dzięki programom zarządzania aktywami w 2021 roku.Centrum%20modernizacji%20technologii%20HPE%2C%20rok%20obrotowy%202021%2C%20raport%20danych%20

Skoreluj swoje innowacje z planami zarządzania aktywami

SKORELUJ SWOJE INNOWACJE Z PLANAMI ZARZĄDZANIA AKTYWAMI

Wraz z ewolucją technologii w stronę modeli świadczonych jako usługa jeszcze ważniejsze stało się zagwarantowanie, aby Twoje plany w zakresie aktywów i finansowania były ze sobą skorelowane. Usługi HPE Financial Services mogą pomóc w uwolnieniu wartości całej infrastruktury IT poprzez wykorzystanie inwestycji IT do wzmocnienia potencjału firmy.

 • Ograniczaj bariery w finansowaniu i stopniowo twórz budżet, wykorzystując kapitał uwalniany przez wycofywanie z eksploatacji przestarzałych technologii
 • Eliminuj braki podczas modernizacji wielogeneracyjnego środowiska IT, aby zapewnić ciągłość działalności
 • Twórz bezpieczne procesy zarządzania cyklem życia infrastruktury IT, które są spójne i globalnie dostępne, aby przyspieszyć realizację celów zrównoważonego rozwoju 
 • Pokonuj problemy w obszarze łańcucha dostaw
Ponad 3 mln aktywów

W 2021 roku centra modernizacji technologii HPE (TRC) przetworzyły ponad 3 mln aktywów technologicznych.Centrum%20modernizacji%20technologii%20HPE%2C%20rok%20obrotowy%202021%2C%20raport%20danych%20

Osiągnij więcej bez zwiększania budżetu

OSIĄGNIJ WIĘCEJ BEZ ZWIĘKSZANIA BUDŻETU

Usuwanie barier w finansowaniu pozyskiwania nowej technologii oznacza możliwość proaktywnego przygotowania się na modernizację i rozbudowę. Usługi HPE Financial Services ułatwiają ustrukturyzowanie wydatków w sposób, który przyniesie najwięcej korzyści Twojej firmie.

 • Stwórz przewidywalne struktury płatności, które będą dostosowane do Twoich potrzeb, umożliwiając jednocześnie łatwą modernizację technologii
 • Zagwarantuj najwyższą wydajność wielogeneracyjnej infrastruktury IT poprzez zrównoważone rozwiązania zarządzania aktywami
 • Wykorzystaj bezproblemowe, elastyczne i gotowe do wykorzystania rozwiązania, które mogą obejmować sprzęt i oprogramowanie w wygodnym modelu rozliczania jednostkowego
 • Zadbaj o swoją przewagę konkurencyjną i zdobądź potrzebną technologię, dysponując niezmienionym budżetem
Finansowanie transformacji Twojej firmy
Poznaj rozwiązania inwestycyjne IT
„Wiedzieliśmy, że musimy działać szybko, aby móc kontynuować modernizację. HPE Financial Services pozwoliła nam odroczyć zobowiązania finansowe do przyszłego roku”.

Murat Yonar, kierownik IT

ROZWIĄZANIA FINANSOWANIA TECHNOLOGII DLA TWOJEGO BIZNESU

Stwórz strategię inwestycji w IT i zarządzania cyklem eksploatacji, która przyspieszy transformację cyfrową dziś i pomoże zachować elastyczność na potrzeby technologii przyszłości.

Rozwiązania cyklu życia zasobów IT
Innowacyjne i zrównoważone strategie zrównoważonego cyklu życia zasobów, które zapewniają koordynację planów finansowych oraz IT z celami biznesowymi i wzmacniają potencjał firmy, zamiast ją osłabiać.
Finansowanie technologii IT dla małych i średnich firm
Skorzystaj z elastycznych i spersonalizowanych modeli finansowania dla sektora MŚP, które zapewniają dostęp do nowoczesnych technologii potrzebnych do wspierania bieżącej działalności i wspomagających transformację cyfrową.
Rozwiązania inwestycyjne IT
Zdobądź potrzebną technologię przy obecnym budżecie. Nasze programy ułatwiają ustrukturyzowanie wydatków w sposób, który przyniesie najwięcej korzyści Twojej firmie.

Zobacz, jako klienci korzystają z HPE Financial Services

Niezależnie od tego, czy chodzi o uproszczenie globalnego łańcucha dostaw w zakresie dysponowania aktywami, zapewnienie dostaw żywności dla milionów ludzi lub jednoczesną ochronę środowiska i danych instytucji, nasi klienci osiągają swoje cele i nieustannie prowadzą innowacje dzięki zarządzaniu aktywami za pomocą usługi HPE Financial Services oraz rozwiązań finansowych.

POLECANE ZASOBY