Bezpieczeństwo zawsze i wszędzie

Nasze rozwiązania w zakresie zarządzania ryzykiem i bezpieczeństwem umożliwiają przejście ze statycznych zabezpieczeń reaktywnych na inteligentne modele adaptacyjne, które dotrzymują kroku nowym zagrożeniom cybernetycznym i inicjatywom technologicznym. Wyznacz strategię wypełniającą lub eliminującą luki w programach zabezpieczeń, zgodności, ciągłości działania IT i eliminacji skutków awarii. Nasi eksperci opracowują i stosują adaptacyjne architektury zabezpieczeń nowej generacji, ujednolicają bezpieczeństwo i zgodność w wymiarze lokalnym i zdalnym oraz zwiększają innowacyjność poprzez automatyzację i inteligencję.

+ pokaż więcej

ELIMINOWANIE LUK W ZABEZPIECZENIACH IT

Cyberzagrożenia są wszechobecne. Ponadto nieustannie się zmieniają. Wyzwaniem dla działów bezpieczeństwa oraz IT jest utrzymywanie bezpieczeństwa, zaufania i zgodności w miarę postępu transformacji cyfrowej. Usługi bezpieczeństwa HPE łączą fachową wiedzę w dziedzinie zabezpieczeń brzegu sieci, chmury i danych z nowoczesnymi podejściami, takimi jak zabezpieczenia przy zerowym zaufaniu i DevSecOps, oraz standardami branżowymi, takimi jak NIST.

Zabezpieczenia adaptacyjne — dwuwymiarowe podejście

Nasze warsztaty zarządzania ryzykiem informatycznym i analizy ryzyka oraz usługi w dziedzinie architektury, projektowania i integracji przyspieszą Twoją transformację cyfrową.

Wbudowanie zabezpieczeń w chmurę hybrydową i brzeg sieci

Wyeliminuj luki w zabezpieczeniach aplikacji i połączeń oraz zintegruj kwestie bezpieczeństwa i zgodności z podstawową strukturą działalności.

Ochrona danych, odporności i zgodności z przepisami

Chroń swoje przedsiębiorstwo przed lukami w zabezpieczeniach i zmianami w przepisach bezpieczeństwa, takich jak RODO. 

FILMY TECHNICZNE

Dzięki tym prezentacjom ekspertów poznasz najważniejsze kwestie i najlepsze praktyki związane z bezpieczeństwem.

Polecane analizy przypadków
Logo Interoc

Firma budowlana zapewnia większą zgodność z przepisami

Szwedzka firma budowlana Interoc chciała zapewnić zgodność z normami i przepisami branżowymi oraz usprawnić zarządzanie licznymi projektami budowlanymi poprzez przejście na rozwiązanie w całości cyfrowe, oparte na chmurze.

Wyzwanie

Prowadzenie dokumentacji papierowej jest uciążliwe, szczególnie w branży budowlanej. Gromadzenie informacji jest czasochłonne, a kosztorysowanie pracy dodatkowej trudne.

Rozwiązanie

Dział HPE Pointnext Services zapewnił rozproszenie globalnej platformy usług uwierzytelniania firmy Lequinox oraz zaprojektował i wdrożył rozwiązanie, integrując je z obecnymi procesami i aplikacjami.

„Nie znam żadnej innej firmy budowlanej korzystającej obecnie z tego rozwiązania. Jest dla nas idealne — otwarte, nowoczesne, proste i intuicyjne”.

Henrik Andersson, kierownik, Interoc

Wynik

Ostatecznie udało się jej skrócić czas poświęcany na zarządzanie projektami o 60%. Obejmuje to czas przetwarzania i rejestracji cyfrowej oraz radzenia sobie z przeszkodami, odstępstwami i rozszerzeniami projektów.