TRANSFORMACJA CYFROWA — NOWY CEL IT

W dzisiejszym szybko zmieniającym się świecie chmur hybrydowych firmy pragnące dotrzymać tempa możliwościom biznesowym muszą zmniejszać złożoność infrastruktury IT. Wdrażaj technologie pozwalające szybko reagować na możliwości rynkowe — zaprojektuj transformację cyfrową przy wsparciu specjalistów IT zapewnianego w ramach usług HPE Pointnext Services.

+ pokaż więcej

WYTYCZ KOMPLETNĄ TRASĘ WŁASNEJ TRANSFORMACJI CYFROWEJ

W jaki sposób transformacja cyfrowa może usprawnić działanie Twojej firmy? Przyspieszaj i wprowadzaj innowacje w chmurze hybrydowej, od brzegu sieci do rdzenia. Uzyskuj wnioski analityczne z danych, aby móc działać w czasie rzeczywistym i tworzyć możliwości. Zadziw klientów i personel możliwościami połączonych usług brzegowych.

OD NASZYCH EKSPERTÓW

Dziewięć kroków do nowej rzeczywistości

Z perspektywy IT sytuacja spowodowana koronawirusem stwarza potrzebę opracowania zarówno natychmiastowego, jak i długoterminowego planu zarządzania kryzysowego przygotowującego firmę na sukces w odmienionym świecie. Prezentujemy przewodnik w dziewięciu krokach.

OD NASZYCH EKSPERTÓW

Dziewięć kroków do nowej rzeczywistości

Z perspektywy IT sytuacja spowodowana koronawirusem stwarza potrzebę opracowania zarówno natychmiastowego, jak i długoterminowego planu zarządzania kryzysowego przygotowującego firmę na sukces w odmienionym świecie. Prezentujemy przewodnik w dziewięciu krokach.

USŁUGI HPE POINTNEXT SERVICES PRZYSPIESZAJĄ TRANSFORMACJĘ CYFROWĄ

Eksperci HPE Pointnext Services zaplanują strategię transformacji cyfrowej dopasowaną do Twoich potrzeb biznesowych i z zakresu IT, która jednocześnie skróci czas realizacji.