Dlaczego warto skorzystać z niestandardowego obrazu HPE VMware ESXi?

Wykorzystanie standardowego obrazu ISO VMware ESXi to najłatwiejszy i najbardziej niezawodny sposób instalacji ESXi na serwerach HPE. Obraz taki zawiera wszystkie sterowniki i oprogramowanie do zarządzania wymagane do działania ESXi na serwerach HPE oraz sprawnie współpracuje z rozwiązaniem Intelligent Provisioning.

Niektóre serwery HPE wymagają do prawidłowej instalacji niestandardowego obrazu HPE. Sterowniki nowych kontrolerów sieci i pamięci masowej serwerów są dostępne w niestandardowym obrazie HPE, ale nie w standardowym obrazie ESXi rozprowadzanym przez firmę VMware. ESXi wymaga, aby sterowniki tych kontrolerów były zintegrowane, gdyż nie można ich dodać podczas instalacji. Aby ustalić, czy dany serwer wymaga niestandardowego obrazu HPE, patrz Macierz obsługi serwerów.

Niestandardowe opcje VMware ESXi firmy HPE

A.            Pobierz w pełni dostosowany obraz ESXi firmy HPE.

B.            Pobierz pakiety offline HPE ESXi i pakiety sterowników innych firm wchodzące w skład niestandardowego obrazu HPE i zastosuj je do oprogramowania VMware ESXi pobranego ze strony firmy VMware.

C.            Utwórz własny niestandardowy obraz ESXi, wybierając odpowiednie pakiety offline HPE ESXi i pakiety sterowników innych firm wchodzące w skład niestandardowego obrazu HPE.

Takie pakiety są dostępne do pobrania przez klientów zgodnie z postanowieniami umowy licencyjnej oprogramowania HPE. Niektóre oprogramowanie może wymagać ważnej gwarancji, aktualnej umowy serwisowej zawartej z HPE lub opłaty licencyjnej.

A. Niestandardowy obraz ESXi firmy HPE

B. Pakiety offline HPE VMware ESXi

Klientom już korzystającym z oprogramowania VMware ESXi zaleca się jak najszybszą aktualizację do najnowszej obsługiwanej wersji.

Program VMware Update Manager oraz pakiety HPE zgodne z ESXCLI i pakiety sterowników innych firm wchodzące w skład niestandardowego obrazu HPE są dostępne na stronie HPE vibsdepot.

C. Utwórz własny niestandardowy obraz ESXi

 

  • Pakiety HPE zgodne z programem VMware Image Builder i pakiety sterowników innych firm wchodzące w skład niestandardowego obrazu HPE są dostępne na stronie HPE vibsdepot.

D. Oprogramowanie Synergy

 

E. Oprogramowanie Superdome