Gartner Magic Quadrant for Primary Storage 2020

  • Raport analityczny
  • Bramkowany link zewnętrzny

Omówienie

W raporcie Magic Quadrant for Primary Storage firmy Gartner za rok 2020 HPE po raz kolejny umieszczono w kwadrancie liderów.

Gartner docenia mocne strony HPE:

• Inicjatywa hybrydowego IT realizowana przez HPE obejmuje usługi zorientowane na platformę infrastruktury, które ograniczają złożoność zarządzania zasobami sprzętowymi oraz zapewniają sprawne przenoszenie obciążeń ...

W raporcie Magic Quadrant for Primary Storage firmy Gartner za rok 2020 HPE po raz kolejny umieszczono w kwadrancie liderów.

Gartner docenia mocne strony HPE:

• Inicjatywa hybrydowego IT realizowana przez HPE obejmuje usługi zorientowane na platformę infrastruktury, które ograniczają złożoność zarządzania zasobami sprzętowymi oraz zapewniają sprawne przenoszenie obciążeń roboczych między zasobami chmury hybrydowej.

• Automatyzacja i integracja wszystkich zasobów z oferty HPE za pomocą rozwiązania InfoSight upraszcza obsługę klienta oraz zapewnia efektywność i wykrywanie usterek na poziomie całej infrastruktury.

• Oferta usług konsumpcyjnych GreenLake w połączeniu z programem HPE Timeless Storage i kompleksowym licencjonowaniem oprogramowania umożliwia elastyczną eksploatację własnych zasobów oraz aktualizację i modernizację bez zakłócania pracy.

Raport ten ma pomóc liderom IT w lepszym poznaniu oferty pamięci masowych dla przedsiębiorstw i relatywnej pozycji dostawców na rynku.

Zarejestruj się, aby przeczytać raport.

Ten raport Magic Quadrant for Primary Storage firmy Gartner za rok 2020 ma pomóc liderom IT lepiej zrozumieć ofertę pamięci masowych dla przedsiębiorstw i względnej pozycji dostawców na rynku. Firma Gartner po raz kolejny umieściła HPE w kwadrancie liderów.

Gartner, tytuł raportu, analitycy, data publikacji

Firma Gartner nie wspiera żadnych dostawców, produktów ani usług wymienionych w publikacjach badawczych ani nie zaleca użytkownikom wyboru jedynie dostawców ocenionych najwyżej lub wyróżnionych w inny sposób. Publikacje badawcze firmy Gartner zawierają opinie organizacji badawczej Gartner i nie należy ich traktować jako faktów. Firma Gartner nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, dotyczących tych badań, w tym gwarancji przydatności handlowej i przydatności do konkretnego celu.

Ta grafika została opublikowana przez firmę Gartner, Inc. jako część większego dokumentu badawczego i należy analizować ją w kontekście całego dokumentu. Dokument firmy Gartner można uzyskać na żądanie od HPE