Gartner® Magic Quadrant™ for Primary Storage 2021

  • Raport analityczny
  • Bramkowany link zewnętrzny

Przegląd

W raporcie Magic QuadrantTM for Primary Storage firmy Gartner® za rok 2021 HPE po raz kolejny umieszczono wśród liderów. Już trzeci rok z rzędu firma Gartner doceniła kompletność naszej wizji i umiejętności realizacji przyjętych celów.

Zarejestruj się, aby przeczytać raport.

Ten raport Magic Quadrant for Primary Storage firmy Gartner za rok 2020 ma pomóc liderom IT lepiej zrozumieć ofertę pamięci masowych dla przedsiębiorstw i względną pozycję dostawców na rynku. Firma Gartner po raz kolejny umieściła HPE wśród liderów.

Wystąpił błąd. Spróbuj ponownie później.

1. Firma Gartner nie wspiera żadnych dostawców, produktów ani usług wymienionych w publikacjach badawczych ani nie zaleca użytkownikom wyboru jedynie dostawców ocenionych najwyżej lub wyróżnionych w inny sposób. Publikacje badawcze firmy Gartner zawierają opinie organizacji badawczej Gartner i nie należy ich traktować jako faktów. Firma Gartner nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, dotyczących tych badań, w tym gwarancji przydatności handlowej i przydatności do konkretnego celu.

2. GARTNER i Magic Quadrant są zastrzeżonymi znakami towarowymi i znakami usługowymi firmy Gartner, Inc. lub jej spółek zależnych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach i są one wykorzystywane w tym dokumencie za jej zgodą. Wszystkie prawa zastrzeżone.

3. Ta grafika została opublikowana przez firmę Gartner, Inc. jako część większego dokumentu badawczego i należy analizować ją w kontekście całego dokumentu. Dokument firmy Gartner można uzyskać na żądanie od HPE.

Gartner, Magic Quadrant for Primary Storage, Jeff Vogel, Roger W. Cox, Joseph Unsworth, Santhosh Rao, 11 października 2021