Ocena korzyści finansowych wynikających z zastosowania rozwiązania HPE Nimble Storage z technologią HPE InfoSight

  • Raport analityczny
  • PDF 636 KB
  • 15 stron

Omówienie

Firma HPE zleciła firmie ESG przeprowadzenie badania ilościowego wśród klientów korzystających z rozwiązania HPE Nimble Storage i rozwiązań konkurencyjnych, aby ocenić korzyści odnoszone przez nich w związku z zastosowaniem macierzy HPE Nimble Storage All Flash i HPE Nimble Storage Adaptive Flash z technologią HPE InfoSight.

Badanie ilościowe mające na celu ocenę pozytywnego wpływu adaptacyjnych macierzy pamięci masowej HPE Nimble Storage All Flash i HPE Nimble Storage Adaptive Flash z technologią HPE InfoSight na środowiska klientów.