Indywidualna wycieczka po rafinerii przyszłości firmy Texmark

  • Zażądaj prezentacji

Przegląd

Zarejestruj się do udziału w osobistym zwiedzaniu Rafinerii przyszłości (RotF), aby poznać rzeczywiste zastosowania technologii przemysłowego IoT w środowisku produkcyjnym. Dowiedz się, jak firma Texmark wykorzystała fundamentalne technologie firmy HPE i jej partnerów do wdrożenia różnych zastosowań RotF na brzegu sieci: przetwarzanie na brzegu sieci, sieci bezprzewodowe, analityka danych oraz platformy zarządzania urządzeniami i łącznością.

Ta wycieczka pozwala zobaczyć rzeczywiste rozwiązania przemysłowego IoT w działaniu, z możliwością dokładnego przyjrzenia się współpracy jego poszczególnych składników w generowaniu wniosków analitycznych, które pozwoliły firmie Texmark na wdrożenie zastosowań IIoT we wstępnej fazie 1, takich jak konserwacja zapobiegawcza, monitorowanie stanu i zarządzanie zasobami, czego efektem było bezpieczniejsze, bardziej inteligentne i rentowne środowisko produkcyjne.

Zarejestruj się do udziału w osobistym zwiedzaniu rafinerii przyszłości, aby zobaczyć, jak przemysłowy IoT sprawdza się w praktyce, oraz aby poznać poszczególne elementy IIoT.