Przetwarzanie na brzegu sieci w branży telekomunikacyjnej: czy jest opłacalne i w jakich zastosowaniach?

  • Opracowanie biznesowe
  • PDF 626 KB

Przegląd

Po latach oceny wykonalności i potencjalnych możliwości przetwarzania na brzegu sieci operatorzy telekomunikacyjni wreszcie mogą zacząć działać. Wielu zaczęło już podejmować decyzje dotyczące lokalizacji i konstrukcji brzegu sieci. Ten raport skupia się na tym, jak operatorzy telekomunikacyjni mogą wykorzystać brzeg sieci do osiągania zysków, ze szczególnym uwzględnieniem ...

Po latach oceny wykonalności i potencjalnych możliwości przetwarzania na brzegu sieci operatorzy telekomunikacyjni wreszcie mogą zacząć działać. Wielu zaczęło już podejmować decyzje dotyczące lokalizacji i konstrukcji brzegu sieci. Ten raport skupia się na tym, jak operatorzy telekomunikacyjni mogą wykorzystać brzeg sieci do osiągania zysków, ze szczególnym uwzględnieniem gier, analityki wideo, konserwacji predykcyjnej i opieki zdrowotnej.

Przetwarzanie na brzegu sieci w branży telekomunikacyjnej: czy jest opłacalne i w jakich zastosowaniach?