Przygotuj się na miliardy urządzeń: wskaźnik gotowości infrastruktury IT do obsługi IoT na rok 2020

  • Opracowanie techniczne dla analityków (Dostępny tylko w języku angielskim)
  • PDF 2,08 MB
  • 26 stron

Omówienie

Jaki jest stopień gotowości Twojej infrastruktury IT do obsługi Internetu Rzeczy (IoT)?

IDC uważa, że pomimo ogromnych inwestycji w IoT skutki takiej transformacji nie dały jeszcze się odczuć. IDC szacuje wręcz, że liczba urządzeń IoT na świecie osiągnie do 2020 roku poziom 28,1 mld, rosnąc ze współczynnikiem CAGR równym 17,5% w latach 2016–2020. Znaczna część takiego ...

Jaki jest stopień gotowości Twojej infrastruktury IT do obsługi Internetu Rzeczy (IoT)?

IDC uważa, że pomimo ogromnych inwestycji w IoT skutki takiej transformacji nie dały jeszcze się odczuć. IDC szacuje wręcz, że liczba urządzeń IoT na świecie osiągnie do 2020 roku poziom 28,1 mld, rosnąc ze współczynnikiem CAGR równym 17,5% w latach 2016–2020. Znaczna część takiego wzrostu wiąże się ze zdolnością firm do transformacji własnej infrastruktury IT i działalności w ramach przygotowań do obsługi IoT.

Pobierz ten raport IDC, aby poznać właściwe podejście do przygotowania infrastruktury IT. Analizując wyniki ostatniego badania, firma IDC opracowała wskaźnik gotowości infrastruktury IT do obsługi IoT. Wskaźnik dzieli firmy na cztery kategorie na podstawie stopnia gotowości ich infrastruktury IT do obsługi IoT oraz dostarcza wskazówek dotyczących przejścia na wyższy stopień gotowości. 

Sprawdź gotowość swojej infrastruktury IT do obsługi Internetu Rzeczy (IoT) oraz uzyskaj wnioski i wskazówki dotyczące przejścia na wyższy poziom gotowości zapewniający sukces transformacji cyfrowej.