Dowiedz się, jak infrastruktura komponowalna może przynieść przełom w firmie

  • Raport analityczny
  • PDF

Omówienie

Wiele firm korzysta z hybrydowego modelu IT dość przypadkowo, jednak skuteczna transformacja cyfrowa wymaga planowego działania. Infrastruktura komponowalna, którą można zarządzać jak kodem, obsługuje model ciągłego, iteracyjnego rozwoju kluczowego, aby dotrzymać kroku potrzebom użytkowników.

Firma Forrester Consulting przeprowadziła badanie wśród decydentów IT prowadzących ...

Wiele firm korzysta z hybrydowego modelu IT dość przypadkowo, jednak skuteczna transformacja cyfrowa wymaga planowego działania. Infrastruktura komponowalna, którą można zarządzać jak kodem, obsługuje model ciągłego, iteracyjnego rozwoju kluczowego, aby dotrzymać kroku potrzebom użytkowników.

Firma Forrester Consulting przeprowadziła badanie wśród decydentów IT prowadzących swoje organizacje przez proces transformacji cyfrowej, aby poznać wykorzystywane technologie, napotykane wyzwania i korzyści uzyskiwane z hybrydowych modeli IT.

Dowiedz się, jak inni liderzy IT zyskują szybkość i elastyczność, a jednocześnie ograniczają trudności, poprzez komponowalność i dostarczanie na bieżąco.

Popraw innowacyjność i wyniki firmy za sprawą infrastruktury komponowalnej jako osnowy strategii hybrydowej IT. Zarządzanie infrastrukturą jako kodem umożliwia tworzenie złożonych systemów na zawołanie.