NOWOŚĆ — Jak wybrać optymalnego dostawcę systemów dla platformy SAP HANA

  • Raport analityczny (Dostępny tylko w języku angielskim)

Omówienie

W tym opublikowanym w czerwcu 2019 roku badaniu firmy Gartner oceniono wdrożenie platformy SAP HANA i środowisko dostawców systemów na jej potrzeby. Uwzględniono również zalecenia, które należy uwzględnić przy wyborze dostawcy rozwiązań dla platformy SAP HANA. W raporcie oceniono wdrożenia systemów dla platformy SAP HANA według całkowitej liczby, dojrzałości projektów, ...

W tym opublikowanym w czerwcu 2019 roku badaniu firmy Gartner oceniono wdrożenie platformy SAP HANA i środowisko dostawców systemów na jej potrzeby. Uwzględniono również zalecenia, które należy uwzględnić przy wyborze dostawcy rozwiązań dla platformy SAP HANA. W raporcie oceniono wdrożenia systemów dla platformy SAP HANA według całkowitej liczby, dojrzałości projektów, wielkości pamięci, urządzeń, TDI, SAP S/4HANA oraz SAP B/W4HANA. W raporcie z 2019 roku, będącym aktualizacją raportu z badania firmy Gartner przeprowadzonego w 2018 roku („What You Need to Know When Selecting an SAP HANA Server Vendor”), rozszerzono analizę o czterech dostawców usług chmury, uwzględniono wytyczne związane z chmurą publiczną i omówiono hybrydowe architektury platformy SAP HANA. Omówiono także wprowadzenie pamięci trwałej wraz z zaleceniami dotyczącymi działania platformy SAP HANA.

Przeczytaj raport

Informacje ogólne..... 1
Analiza..... 1
Jak Gartner ocenia środowisko sprzętowe HANA..... 2
Przegląd dostawców rozwiązań dla platformy SAP HANA..... 3
Podział na SAP Business Warehouse i SAP S/4HANA..... 5
Porównanie zastosowania TDI i urządzeń dla platformy SAP HANA..... 6
Gartner, What You Need to Know When Selecting a SAP HANA Server Vendor, Philip Dawson, Jeffrey Hewitt, Daniel Bowers, 16 maja 2018 r. Firma Gartner nie wspiera żadnych dostawców, produktów ani usług wymienionych w publikacjach badawczych ani nie zaleca użytkownikom wyboru jedynie dostawców ocenionych najwyżej lub wyróżnionych w inny sposób. Publikacje badawcze firmy Gartner zawierają opinie organizacji badawczej Gartner i nie należy traktować tych opinii jak faktów. Firma Gartner nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, dotyczących tych badań, w tym gwarancji przydatności handlowej i przydatności do konkretnego celu.