HPE 5G Core Stack i Edge Orchestrator dla operatorów telekomunikacyjnych

  • Opracowanie biznesowe
  • PDF 2072 KB

Przegląd

Ten raport IDC Perspective kładzie nacisk na rozwiązania HPE 5G Core Stack i Edge Orchestrator oraz ich model cenowy. Szczegółowo opisuje rozwiązania HPE przez pryzmat potrzeb operatorów sieci mobilnych, europejskich budżetów ICT w obliczu pandemii oraz rynku sprzętu telekomunikacyjnego.

Opracowanie How about IDC opisuje, w jaki sposób oprogramowanie do orkiestracji brzegu sieci stanie się kluczowym filarem ułatwiającym zmianę paradygmatu cyfrowego działania firm telekomunikacyjnych, umożliwiając rentowne wykorzystanie rozproszonych zasobów chmurowych w konsumpcyjnym modelu dostarczania.