Rozwiązanie HPE Container Platform ma ujednolicić aplikacje tradycyjne i natywne dla chmury za pomocą platformy Kubernetes

  • Raport analityczny
  • PDF 373 KB

Omówienie

Inauguracyjny raport Voice of the Enterprise autorstwa 451 Research: Badanie procesów DevOps wykazało, że 36% organizacji już używa platformy Kubernetes, a kolejnych 21% jest na etapie analizowania/weryfikowania koncepcji.

Powszechny entuzjazm wobec rozwiązania Kubernetes zwrócił uwagę dostawców tradycyjnych platform infrastrukturalnych. Doszli oni do wniosku, że dodanie ...

Inauguracyjny raport Voice of the Enterprise autorstwa 451 Research: Badanie procesów DevOps wykazało, że 36% organizacji już używa platformy Kubernetes, a kolejnych 21% jest na etapie analizowania/weryfikowania koncepcji.

Powszechny entuzjazm wobec rozwiązania Kubernetes zwrócił uwagę dostawców tradycyjnych platform infrastrukturalnych. Doszli oni do wniosku, że dodanie obsługi aplikacji kontenerowych i opartych na środowisku Kubernetes ma kluczowe znaczenie w świetle rosnącego zainteresowania technologiami natywnymi dla chmury i wdrożeniami chmur hybrydowych. Owocem tego myślenia jest również rozwiązanie HPE Container Platform, które wykorzystując oprogramowanie open source Kubernetes i technologie komercyjne, umieszcza aplikacje w kontenerach w środowisku chmury hybrydowej. Według HPE oprogramowanie HPE Container Platform tworzy doskonałą wielodzierżawową infrastrukturę do wdrażania lokalnych lub chmurowych klastrów Kubernetes.

HPE wykorzystuje własność intelektualną pozyskaną w wyniku niedawnego przejęcia firm MapR i BlueData w ramach platformy oprogramowania Kubernetes dla konteneryzowanych aplikacji od brzegu do szkieletu sieci, z nastawieniem na kontenery działające na serwerach fizycznych i zintegrowaną trwałą pamięć masową.