Wyniki i korzyści wdrożenia rozwiązań inwestycyjnych dotyczących zasobów IT

  • Raport analityczny
  • PDF 1780 KB

Przegląd

Badanie to miało na celu zrozumienie, w jakim stopniu organizacja korzysta ze swojej strategii finansowania IT i cyklu życia zasobów oraz czy bardziej wydajni partnerzy w eksploatacji infrastruktury IT mogą zapewnić wystarczającą wartość, aby dokonać znaczących zmian w obsłudze infrastruktury IT. 

Po przeprowadzeniu ankiety wśród ponad 200 klientów firma ESG stwierdziła, że ...

Badanie to miało na celu zrozumienie, w jakim stopniu organizacja korzysta ze swojej strategii finansowania IT i cyklu życia zasobów oraz czy bardziej wydajni partnerzy w eksploatacji infrastruktury IT mogą zapewnić wystarczającą wartość, aby dokonać znaczących zmian w obsłudze infrastruktury IT. 

Po przeprowadzeniu ankiety wśród ponad 200 klientów firma ESG stwierdziła, że organizacje osiągają znaczne korzyści z inwestycji w zasoby IT, gdy współpracują z dostawcami, którzy oferują zaawansowaną kombinację rozwiązań do zarządzania eksploatacją infrastruktury IT i finansowania.

Wypełnij formularz, pobierz e-booka i zapoznaj się z podsumowaniem wniosków respondentów z całego świata, aby dowiedzieć się, w jaki sposób możesz również poprawić kondycję inwestycji w infrastrukturę IT, aby napędzać swoją strategię cyfryzacji. 

Dział HPE Financial Services nawiązał współpracę z firmą ESG w celu przeprowadzenia badania, które ocenia potencjał i osiągane korzyści z oferowanych przez nią rozwiązań inwestycyjnych dotyczących zasobów IT. W badaniu wzięło udział ponad 200 osób decydujących o technologii ze wszystkich regionów.