Hybrydowa infrastruktura IT w sektorze MŚP dla opornych

  • Raport analityczny
  • PDF 3873 KB
  • 69 stron

Przegląd

Czy uważasz, że chmura to jedyny kierunek rozwoju IT?  Z tej publikacji dowiesz się, że chmura to tylko jedna z opcji. Przeczytaj tę publikację, aby poznać dwie strony infrastruktury serwerowej i wpływ każdej z nich na nieuniknioną nową rzeczywistość IT: hybrydową infrastrukturę IT.

W ostatnim czasie zewsząd słyszymy, że chmura wypiera serwery lokalne. Spojrzenie na trzy najpopularniejsze, tradycyjne opcje wdrożeń IT

Wprowadzenie 1

Rozdział 1: Twoje obciążenia robocze, Twoje opcje 3

Rozdział 2: Kluczowe czynniki sukcesu hybrydowej infrastruktury IT 11

Rozdział 3: W IT liczą się przede wszystkim obciążenia robocze 21

Rozdział 4: Kontrola obciążeń roboczych 29

Rozdział 5: Rzeczywiste koszty obciążeń roboczych 37

Rozdział 6: Hybrydowa infrastruktura IT spod znaku HPE 43

Rozdział 7: Wdrażanie hybrydowej infrastruktury IT 53

Rozdział 8: Dziesięć (mniej więcej) najważniejszych porad dotyczących hybrydowej infrastruktury IT 59