Infrastruktura o znaczeniu strategicznym dla przedsiębiorstwa funkcjonującego w oparciu o dane

  • Raport analityczny
  • PDF 305 KB
  • 15 stron

Omówienie

NOWOŚĆ 2020 — dane to najważniejszy element nowoczesnego przedsiębiorstwa, niezależnie od jego wielkości i typu klientów. Z perspektywy danych przejście do gotowego na przyszłe wyzwania, pracującego w czasie rzeczywistym przedsiębiorstwa obejmuje konwergencję skoncentrowanego na biznesie przetwarzania transakcji oraz skoncentrowanych na danych systemach analiz.

To ...

NOWOŚĆ 2020 — dane to najważniejszy element nowoczesnego przedsiębiorstwa, niezależnie od jego wielkości i typu klientów. Z perspektywy danych przejście do gotowego na przyszłe wyzwania, pracującego w czasie rzeczywistym przedsiębiorstwa obejmuje konwergencję skoncentrowanego na biznesie przetwarzania transakcji oraz skoncentrowanych na danych systemach analiz.

To opracowanie IDC obejmuje kluczowe przewidywania dotyczące infrastruktury dla przedsiębiorstw funkcjonujących w oparciu o dane oraz ich punkt widzenia na temat tego, jak rodzina rozwiązań HPE Superdome Flex może zaspokoić potrzeby rynku.

Przeczytaj raport IDC na temat serwera nowej generacji HPE Superdome Flex x86. Dowiedz się, jak zapewnia on wartość klientom podczas migracji SAP HANA, Oracle, SQL Server i Unix do systemów Linux oraz obszarów w pamięci HPC i w pamięci SI.