Przemysłowy IoT i brzeg operacyjny IT-OT

  • Raport analityczny (Dostępny tylko w języku angielskim)
  • PDF 3970 KB
  • 18 stron

Omówienie

Dowiedz się, jak przyjąć, wdrożyć i obsługiwać systemy konwergencji OT i IT w działalności przemysłowej. W tym opracowaniu technicznym omówiono główne procesy biznesowe oraz implementacje IoT dla takich sektorów przemysłu, jak produkcja, transport, petrochemia i media.

Pobierz teraz.

Przemysłowy Internet Rzeczy (IIoT) reprezentuje konwergencję procesów produkcyjnych i przemysłowych, często określanych mianem technologii operacyjnej (OT), z systemami przedsiębiorstwa w znacznym stopniu połączonymi ze sobą i z siecią po przejściu transformacji cyfrowej.