Generowanie wartości biznesowej przez elastyczność IT przy użyciu HPE Synergy — streszczenie

  • Raport analityczny (Dostępny tylko w języku angielskim)
  • PDF 115 KB
  • 1 strona

Informacje ogólne

Przeczytaj to streszczenie IDC opisujące przeprowadzone przez IDC badania i analizy organizacji, które korzystały z HPE Synergy do obsługi użytkowej i technicznej różnych aplikacji biznesowych. Analiza IDC wykazała, że organizacje zauważą wartość HPE Synergy, co przełoży się na ponad trzykrotny zwrot inwestycji (223% pięcioletniego zwrotu z inwestycji) przez wzgląd ...

Przeczytaj to streszczenie IDC opisujące przeprowadzone przez IDC badania i analizy organizacji, które korzystały z HPE Synergy do obsługi użytkowej i technicznej różnych aplikacji biznesowych. Analiza IDC wykazała, że organizacje zauważą wartość HPE Synergy, co przełoży się na ponad trzykrotny zwrot inwestycji (223% pięcioletniego zwrotu z inwestycji) przez wzgląd na wykorzystanie większej elastyczności IT i automatyzacji.

Zarejestruj się i pobierz teraz.

W tym streszczeniu opisano przeprowadzone przez IDC badania i analizy organizacji, które korzystały z HPE Synergy do obsługi użytkowej i technicznej różnych aplikacji biznesowych. Analiza IDC wykazała, że organizacje zauważą wartość HPE Synergy, co przełoży się na ponad trzykrotny zwrot inwestycji (223% pięcioletniego zwrotu z inwestycji) przez wzgląd na wykorzystanie większej elastyczności IT i automatyzacji.