Program HPE StoreOnce Get Protected Guarantee

  • Raport analityczny (Dostępny tylko w języku angielskim)
  • PDF 302 KB
  • 2 strony

Przegląd

Gwarantowana migracja do dowolnego rozwiązania HPE StoreOnce i zmniejszenie zapotrzebowania na pojemność pamięci masowej o 95% w porównaniu z kopią zapasową bez zduplikowanych danych. W przeciwnym razie HPE zrekompensuje różnicę dzięki wolnej przestrzeni na dysku i wsparciu.

Bezpłatna, nieinwazyjna ocena pamięci masowej od HPE. otrzymasz szczegółowy raport zawierający następujące informacje:

  • bieżąca pojemność dla kopii zapasowych i wydajności ich tworzenia;
  • kluczowe wskaźniki efektywności, takie jak okna na tworzenie kopii zapasowych;
  • wskaźniki powodzenia tworzenia kopii zapasowych oraz
  • możliwości zmniejszenia kosztów.

Zapewniamy, że wykonanie bezpłatnej oceny nie spowoduje uzyskania dostępu do danych poufnych ani nie będzie wiązać się z żadnymi zobowiązaniami. W zależności od kwalifikacji klienta i zgodności z warunkami programu Get Protected Guarantee, które są dostępne u przedstawiciela działu sprzedaży lub partnera handlowego firmy HPE. W celu sprawdzenia możliwości zakwalifikowania się należy wypełnić formularz po prawej stronie.

Gwarantowana migracja do dowolnego rozwiązania HPE StoreOnce i zmniejszenie zapotrzebowania na pojemność pamięci masowej o 95% w porównaniu z kopią zapasową bez zduplikowanych danych. W przeciwnym razie HPE zrekompensuje różnicę dzięki wolnej przestrzeni na dysku i wsparciu. Bezpłatna, nieinwazyjna ocena pamięci masowej od HPE. Otrzymasz szczegółowy raport zawierający informacje na temat bieżącej pojemności dla kopii zapasowych i wydajności ich tworzenia, kluczowych wskaźników efektywności, takich jak okna na tworzenie kopii zapasowych, wskaźników powodzenia tworzenia kopii zapasowych oraz możliwości zmniejszenia kosztów. Zapewniamy, że wykonanie bezpłatnej oceny nie spowoduje uzyskania dostępu do danych poufnych ani nie będzie wiązać się z żadnymi zobowiązaniami. W zależności od kwalifikacji klienta i zgodności z warunkami programu Get Protected Guarantee, które są dostępne u przedstawiciela działu sprzedaży lub partnera handlowego firmy HPE. W celu sprawdzenia możliwości zakwalifikowania się należy wypełnić formularz po prawej stronie.