Badanie techniczne ESG: HPE SimpliVity 380 w technologii all-flash

  • Opracowanie techniczne dla analityków
  • PDF 1939 KB
  • 13 stron

Omówienie

Enterprise Strategy Group poddała infrastrukturę hiperkonwergentną HPE SimpliVity praktycznym testom wydajności i testom obciążeniowym symulującym rzeczywiste konfiguracje i skrajne warunki działania.

Przeczytaj ten raport, aby dowiedzieć się, jak infrastruktura HPE SimpliVity:

  • radzi sobie z obsługą dziewięciu obciążeń jednocześnie, przy średnim czasie reakcji we ...

Enterprise Strategy Group poddała infrastrukturę hiperkonwergentną HPE SimpliVity praktycznym testom wydajności i testom obciążeniowym symulującym rzeczywiste konfiguracje i skrajne warunki działania.

Przeczytaj ten raport, aby dowiedzieć się, jak infrastruktura HPE SimpliVity:

  • radzi sobie z obsługą dziewięciu obciążeń jednocześnie, przy średnim czasie reakcji we wszystkich zastosowaniach wynoszącym 3,9 ms,
  • odczuła w niewielkim stopniu wpływ obciążeń na wydajność lub wcale go nie odczuła, podczas gdy wirtualny kontroler, dysk i węzeł systematycznie borykały się z awariami w klastrze skonfigurowanym z dwóch węzłów.

Enterprise Strategy Group przeprowadziła, symulujące rzeczywiste warunki, testy wydajności i obciążeniowe infrastruktury hiperkonwergentnej HPE SimpliVity 380 w technologii all-flash. Testy laboratoryjne potwierdzają skuteczność, prostotę i niezawodność rozwiązania.