Raport firmy Forrester: Całkowite skutki ekonomiczne wdrożenia infrastruktury hiperkonwergentnej HPE SimpliVity

  • Raport analityczny (Dostępny tylko w języku angielskim)
  • PDF 714 KB
  • 15 stron

Omówienie

Wyniki ostatniego badania Total Economic Impact™ firmy Forrester pokazują, że klienci korzystający z rozwiązania HPE SimpliVity obniżają TCO o 69%, jednocześnie uzyskując zwrot z inwestycji w wysokości 192% i zwrot nakładów w ciągu zaledwie 7 miesięcy.

Przeczytaj następujący raport z badania firmy Forrester, aby dowiedzieć się więcej:

  • Korzyści finansowe uzyskiwane ...

Wyniki ostatniego badania Total Economic Impact™ firmy Forrester pokazują, że klienci korzystający z rozwiązania HPE SimpliVity obniżają TCO o 69%, jednocześnie uzyskując zwrot z inwestycji w wysokości 192% i zwrot nakładów w ciągu zaledwie 7 miesięcy.

Przeczytaj następujący raport z badania firmy Forrester, aby dowiedzieć się więcej:

  • Korzyści finansowe uzyskiwane w praktyce przez klientów korzystających z rozwiązania HPE SimpliVity
  • Określone cechy infrastruktury hiperkonwergentnej HPE SimpliVity ograniczające nakłady inwestycyjne i koszty operacyjne
  • Jak ocenić potencjalną wartość infrastruktury HPE SimpliVity dla firmy

Wyniki tego badania firmy Forrester ukazują, że typowi klienci korzystający z rozwiązania HPE SimpliVity obniżają całkowity koszt posiadania o 69% przez konsolidację, redukcję nakładów inwestycyjnych i kosztów operacyjnych oraz uproszczenie administrowania systemami. Oszczędności wynikające z redukcji kosztów zapewniają zwrot z inwestycji (ROI) w wysokości 183% i zwrot nakładów w ciągu zaledwie 7,2 miesiąca.

Streszczenie  1

Najważniejsze wnioski 1

Ramy i metodologia TEI 3

Infrastruktura hiperkonwergentna HPE SimpliVity — doświadczenia klientów  4

Organizacje objęte badaniem 4

Kluczowe wyzwania 4

Wymagania rozwiązania 5

Kluczowe wyniki 5

Analiza finansowa 6

Eliminacja kosztów pamięci masowej i sprzętu serwerowego 6

Redukcja kosztów usług profesjonalnych 7

Eliminacja kosztów wynajmu pomieszczeń centrum danych 8

Eliminacja kosztów aktualizacji systemów 9

Redukcja kosztów licencjonowania narzędzi programowych 9

Korzyści ogólne 10

Elastyczność 10

Koszty węzłów infrastruktury hiperkonwergentnej HPE SimpliVity 11

Nakład pracy związanej z przenoszeniem danych 12

Podsumowanie korzyści finansowych 13

Infrastruktura hiperkonwergentna HPE SimpliVity: Przegląd 14

Dodatek A: Całkowite skutki ekonomiczne 15