Wersja próbna oprogramowania HPE OneView do pobrania

  • Oprogramowanie

Omówienie

HPE OneView to nasz mechanizm automatyzacji infrastruktury, który upraszcza obsługę, zwiększając szybkość wdrażania infrastruktury IT dla nowych usług i zastosowań.  Za pośrednictwem definiowanej programowo inteligencji rozwiązanie HPE OneView pozwala osiągnąć nowy poziom automatyzacji zarządzania infrastrukturą przez przyjęcie opartego na szablonach podejścia do ...

HPE OneView to nasz mechanizm automatyzacji infrastruktury, który upraszcza obsługę, zwiększając szybkość wdrażania infrastruktury IT dla nowych usług i zastosowań.  Za pośrednictwem definiowanej programowo inteligencji rozwiązanie HPE OneView pozwala osiągnąć nowy poziom automatyzacji zarządzania infrastrukturą przez przyjęcie opartego na szablonach podejścia do przydzielania zasobów, aktualizacji i integracji mocy obliczeniowej, pamięci masowej i infrastruktury sieciowej.  Rozwiązanie HPE OneView zaprojektowano z użyciem nowoczesnych, opartych na standardach interfejsach API. Jest wspierane przez duży, nieustannie powiększający się ekosystem partnerów i ułatwia integrację wydajnych funkcji automatyzacji infrastruktury z istniejącymi narzędziami i procesami IT.

Przejmując kontrolę za sprawą rozwiązania HPE OneView, uzyskasz następujące korzyści:
Szybsze wdrażanie infrastruktury: automatyzacja oparta na szablonach umożliwia informatykom z ogólnym doświadczeniem szybki i niezawodny przydział zasobów w odpowiedzi na wymagania właściciela aplikacji.

Uproszczenie obsługi: monitorowanie bez korzystania z agentów, aktualizacja oprogramowania sprzętowego przez Internet i nowy pulpit globalny usprawniają obsługę w dużej skali.

Wzrost wydajności: ujednolicony interfejs API oferuje programistom i niezależnym dostawcom oprogramowania (ISV) możliwość zunifikowania automatyzacji infrastruktury z dostarczaniem aplikacji i świadczeniem usług IT.

Innowacje rozwiązania HPE OneView obejmują najlepsze w branży funkcje zarządzania infrastrukturą, które upraszczają obsługę serwerów HPE BladeSystem, HPE ProLiant, HPE Apollo, pamięci masowych 3PAR, urządzeń sieciowych HPE Networking i systemów konwergentnych HPE ConvergedSystems.  Całe rozwiązanie zwiększa możliwości zarządzania pierwszą w branży infrastrukturą komponowalną HPE Synergy.  Wdrażając rozwiązanie HPE OneView już dziś, przygotowujesz się do obsługi komponowalnej infrastruktury IT w przyszłości.

HPE OneView to nasz mechanizm automatyzacji infrastruktury, który upraszcza obsługę, zwiększając szybkość wdrażania infrastruktury IT dla nowych usług i zastosowań. Za pośrednictwem definiowanej programowo inteligencji rozwiązanie HPE OneView pozwala osiągnąć nowy poziom automatyzacji zarządzania infrastrukturą przez przyjęcie opartego na szablonach podejścia do przydzielania zasobów, aktualizacji i integracji mocy obliczeniowej, pamięci masowej i infrastruktury sieciowej. Rozwiązanie HPE OneView zaprojektowano z użyciem nowoczesnych, opartych na standardach interfejsach API. Jest wspierane przez duży, nieustannie powiększający się ekosystem partnerów i ułatwia integrację wydajnych funkcji automatyzacji infrastruktury z istniejącymi narzędziami i procesami IT.