HPE OneView dla opornych

  • e-book (Dostępny tylko w języku angielskim)
  • PDF 3,2 MB
  • 41 stron

Przegląd

HPE OneView to rozwiązanie do zarządzania infrastrukturą definiowaną programowo, wykorzystujące programistyczne podejście do zarządzania infrastrukturą, ze sprawną automatyzacją przepływu pracy, nowoczesnym pulpitem i kompleksowym ekosystemem partnerów. Przekształcając swoje serwery, pamięci masowe i urządzenia sieciowe HPE w infrastrukturę definiowaną programowo, ...

HPE OneView to rozwiązanie do zarządzania infrastrukturą definiowaną programowo, wykorzystujące programistyczne podejście do zarządzania infrastrukturą, ze sprawną automatyzacją przepływu pracy, nowoczesnym pulpitem i kompleksowym ekosystemem partnerów. Przekształcając swoje serwery, pamięci masowe i urządzenia sieciowe HPE w infrastrukturę definiowaną programowo, wyeliminujesz złożone procesy ręczne, usprawnisz współpracę w dziale IT oraz zwiększysz szybkość i elastyczność świadczenia usług IT.

Ten szczegółowy przewodnik zawiera dokładne omówienie funkcji i zalet rozwiązania HPE OneView. Stanowi doskonałą lekturę dla każdej osoby, która chce dowiedzieć się, jak HPE OneView może pomóc jej organizacji.

W tym przewodniku szczegółowo opisano funkcje oprogramowania do zarządzania infrastrukturą HPE OneView.