HPE OneView dla opornych

  • e-book (Dostępny tylko w języku angielskim)
  • PDF 3,2 MB
  • 41 stron

Omówienie

HPE OneView to rozwiązanie do zarządzania infrastrukturą definiowaną programowo wykorzystujące programistyczne podejście do zarządzania infrastrukturą, z efektywną automatyzacją przepływu pracy, nowoczesnym pulpitem i kompleksowym ekosystemem partnerów. Przekształcając swoje serwery, pamięci masowe i urządzenia sieciowe HPE w infrastrukturę definiowaną programowo, ...

HPE OneView to rozwiązanie do zarządzania infrastrukturą definiowaną programowo wykorzystujące programistyczne podejście do zarządzania infrastrukturą, z efektywną automatyzacją przepływu pracy, nowoczesnym pulpitem i kompleksowym ekosystemem partnerów. Przekształcając swoje serwery, pamięci masowe i urządzenia sieciowe HPE w infrastrukturę definiowaną programowo, wyeliminujesz złożone procesy ręczne, usprawnisz współpracę w dziale IT oraz zwiększysz szybkość i elastyczność świadczenia usług IT.

Ten szczegółowy przewodnik zawiera dogłębne omówienie funkcji i zalet rozwiązania HPE OneView, stanowiąc doskonałą lekturę dla każdego, kto chce dowiedzieć się, jak HPE OneView może pomóc jego organizacji.

W tym przewodniku szczegółowo opisano funkcje oprogramowania do zarządzania infrastrukturą HPE OneView.