NAJLEPSZE PRAKTYKI WYBORU ROZWIĄZANIA KOMPONOWALNEJ INFRASTRUKTURY DEFINIOWANEJ PROGRAMOWO

  • Raport analityczny
  • PDF 242 KB

Informacje ogólne

W ramach IT Central Station specjaliści IT dzielą się najlepszymi praktykami w zakresie wyboru systemu komponowalnego i uzasadniają wybór HPE Synergy zamiast rozwiązań innych dostawców.

Obejmują one infrastrukturę konwergentną i hiperkonwergentną, która upraszcza zarządzanie i zapewnia większą elastyczność. W tym opracowaniu przeanalizowano te praktyki w oparciu o prawdziwe opinie użytkowników HPE Synergy z IT Central Station.