Ocena ilościowa niedostatków efektywności centrów danych: Uzasadnienie słuszności zastosowania infrastruktury komponowalnej

  • Raport analityczny (Dostępny tylko w języku angielskim)
  • PDF 931 KB
  • 30 stron

Omówienie

Transformacja cyfrowa wymaga zdolności do korzystania z aplikacji nowej generacji obok aplikacji tradycyjnych, co z kolei wymaga od działów IT radzenia sobie z „dualnością infrastruktury”. Firma IDC przeprowadziła ostatnio badanie dotyczące efektywności infrastruktury i działania centrów danych w średnich i dużych przedsiębiorstwach. Jego wyniki pokazały, że niemal ...

Transformacja cyfrowa wymaga zdolności do korzystania z aplikacji nowej generacji obok aplikacji tradycyjnych, co z kolei wymaga od działów IT radzenia sobie z „dualnością infrastruktury”. Firma IDC przeprowadziła ostatnio badanie dotyczące efektywności infrastruktury i działania centrów danych w średnich i dużych przedsiębiorstwach. Jego wyniki pokazały, że niemal wszystkie centra danych przedsiębiorstw mają obszary, w których efektywność można poprawić. Przeczytaj ten raport, aby dowiedzieć się, jak rozwiązania typu HPE Synergy mogą ułatwić optymalizację działań IT, aby firma mogła kwitnąć w gospodarce opartej o pomysły.

 

Niemal wszystkie centra danych w infrastrukturze IT przedsiębiorstw mają pewne niedostatki. Dowiedz się, jak rozwiązania typu HPE Synergy mogą ułatwić optymalizację działań IT, aby firma mogła kwitnąć w gospodarce opartej o pomysły.

Rozwiązania HPE Composable obsługiwane przez procesory Intel® Xeon®. 
 

 

Intel, logo Intel, Xeon i Xeon Inside są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Intel Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.