The future of Financial Services; HPE GreenLake for FSI

  • Przegląd branży
  • PDF 1537 KB

Przegląd

Branża usług finansowych zawsze musiała dostosowywać się do zmiennych warunków biznesowych i wymagań klientów. Globalna pandemia COVID-19 tylko przyspieszyła dynamikę tych zmian oraz wymusiła konieczność cyfrowej transformacji.

Jednak w sektorze finansowym popularne rozwiązania oparte na chmurze publicznej mogą nie mieć zastosowania dla wszystkich obciążeń roboczych organizacji, ze względu na szczególne wymagania, np. w zakresie ochrony i bezpieczeństwa danych. Znacznie więcej możliwości oferuje infrastruktura hybrydowa.

W niniejszej broszurze przedstawiamy korzyści, jakie może przynieść chmura hybrydowa organizacjom z sektora finansowego oraz w jaki sposób zaplanować i przeprowadzić cyfrową transformację w kluczowych obszarach działalności Twojej firmy.

 

 

HPE GreenLake is a great fit for Financial Services Industry companies; this article outlines the changes coming and how we can help customers transform digitally, while they reduce risk and costs.