Cztery podstawowe etapy wdrażania infrastruktury IT jako usługi — opracowanie techniczno-biznesowe

  • Opracowanie biznesowe
  • PDF 4248 KB

Informacje ogólne

Po przeczytaniu tego projektu będziesz wiedzieć, jak efektywnie wdrożyć model infrastruktury IT jako usługi. Projekt „Cztery podstawowe etapy wdrażania infrastruktury IT jako usługi” dostarcza szczegółowych informacji potrzebnych do znalezienia właściwej kombinacji rozwiązań pozwalającej zachować kontrolę i opartej na aktualnych potrzebach biznesowych IT.

Pokazuje też, jak ...

Po przeczytaniu tego projektu będziesz wiedzieć, jak efektywnie wdrożyć model infrastruktury IT jako usługi. Projekt „Cztery podstawowe etapy wdrażania infrastruktury IT jako usługi” dostarcza szczegółowych informacji potrzebnych do znalezienia właściwej kombinacji rozwiązań pozwalającej zachować kontrolę i opartej na aktualnych potrzebach biznesowych IT.

Pokazuje też, jak uzyskać skalowalność na żądanie w ramach modelu chmury hybrydowej „wszystko jako usługa”, jednocześnie dbając o realizację celów biznesowych. Ponadto pozwala dowiedzieć się, jak dostosować koszty IT do przychodów oraz jak skutecznie ocenić model operacyjny w celu poprawy wydajności.

To opracowanie podpowiada organizacjom, jak uzyskać zalety chmury lokalnie. Skupia się na pomocy firmom w osiągnięciu zalet chmury publicznej w wymiarze lokalnym za sprawą elastycznego modelu konsumpcyjnego IT z płatnościami zależnymi od wykorzystania.

  • Streszczenie  
  • Zalety infrastruktury IT jako usługi
  • Strategia wdrażania ITaaS       
  • Krok 1: Określenie właściwej kombinacji rozwiązań w celu zachowania kontroli zgodnie z aktualnymi potrzebami biznesowymi
  • Krok 2: Wdrożenie procesów skalowalności na żądanie w ramach modelu chmury hybrydowej „wszystko jako usługa”
  • Krok 3: Dostosowanie kosztów IT do przychodów
  • Krok 4: Ocena modelu operacyjnego w celu poprawy wydajności
  • Podsumowanie