USŁUGI I ROZWIĄZANIA HPE

Zwiększ możliwości swojej platformy od brzegu sieci do chmury dzięki sprawdzonym, transformatywnym, innowacyjnym rozwiązaniom i usługom.

Usługi w chmurze

USŁUGI W CHMURZE

Sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe i analityka

Wydobywaj strumienie wartości z danych, korzystając ze sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego i analityki klasy korporacyjnej.

USŁUGI W CHMURZE

Aplikacje biznesowe

Zwiększ precyzję, konkurencyjność oraz jakość produktów i skróć czas wprowadzania na rynek.

USŁUGI W CHMURZE

Moc obliczeniowa

Wybór z rodziny wszechstronnych, odpornych, definiowanych programowo serwerów dostosowanych do różnych obciążeń.


USŁUGI W CHMURZE

Kontenery

Uzyskuj szybciej rezultaty i kolejne iteracje. Nieustannie wprowadzaj i doskonal produkty oraz usługi, aby zwiększyć elastyczność Twojej działalności biznesowej.

USŁUGI W CHMURZE

Ochrona danych

Połącz prostotę, elastyczność i ekonomikę chmury publicznej z funkcjami zabezpieczeń i wydajnością lokalnego środowiska kopii zapasowych.

USŁUGI W CHMURZE

Baza danych

Sprzęt, oprogramowanie i usługi zoptymalizowane pod kątem baz danych dostępne w jednym, unikatowym rozwiązaniu z opłatami zależnymi od wykorzystania.


USŁUGI W CHMURZE

Brzeg sieci

Uprość wdrażanie stosu rozwiązań od brzegu sieci do chmury w różnych lokalizacjach.

USŁUGI W CHMURZE

Komputery wysokiej wydajności

Przyspiesz proces decyzyjny i odkrywanie, używając rozwiązania HPE GreenLake for HPC.

USŁUGI W CHMURZE

Środowiska hybrydowe i wielochmurowe

Projektuj, twórz i obsługuj architekturę chmurową dostosowaną do potrzeb Twojego rozwoju opartego przede wszystkim na danych.


USŁUGI W CHMURZE

Hiperkonwergentna

Popraw zarządzanie, wydajność i osiągi wirtualnych obciążeń za pomocą wbudowanych rozwiązań do tworzenia kopii zapasowych i innych.

USŁUGI W CHMURZE

Migracja

Przyspiesz rozwój oparty przede wszystkim na danych i wyeliminuj związane z nim ryzyko, korzystając z analityki i doradztwa zapewnianych przez ekspertów HPE.

USŁUGI W CHMURZE

Sieci

Wspieraj swoją transformację cyfrową, używając rozwiązań sieciowych Aruba dostępnych jako usługa.


USŁUGI W CHMURZE

SAP

Uzyskaj maksymalne korzyści swojej platformy SAP dzięki infrastrukturze wspierającej, która gwarantuje doskonałe dostępność, bezpieczeństwo i niezawodność.

USŁUGI W CHMURZE

Zarządzanie bezpieczeństwem, ryzykiem i zgodnością

Chroń swoje przedsiębiorstwo przed zmieniającymi się zagrożeniami, wykorzystując odpowiednie narzędzia i umiejętności.

USŁUGI W CHMURZE

Pamięci masowe

Uwolnij moc swoich danych dzięki inteligentnej pamięci masowej zoptymalizowanej pod kątem obciążeń.


USŁUGI W CHMURZE

Pulpit wirtualny

Wykorzystaj zalety lokalnego VDI, takie jak bezpieczeństwo, bezproblemową obsługę użytkowników i produktywność.

USŁUGI W CHMURZE

Wirtualizacja

Zwiększ prędkość i elastyczność dzięki skalowalnej, płatnej za wykorzystanie, wirtualnej infrastrukturze.

Rozwiązania według zagadnień

ROZWIĄZANIA

Sztuczna inteligencja

Możesz szybciej osiągnąć korzyści wynikające z zastosowania sztucznej inteligencji dzięki sprawdzonemu, praktycznemu podejściu do tworzenia nowych aplikacji i przełomowych rozwiązań.

ROZWIĄZANIA

Ciągłość działalności

HPE oferuje połączenie specjalistycznej wiedzy, wsparcia, elastyczności finansowej i rozwiązań technologicznych, pozwalające sprostać najpilniejszym wyzwaniom i zaspokoić nagłe potrzeby.

ROZWIĄZANIA

Infrastruktura komponowalna

Rozwiązania definiowane programowo stworzone w oparciu o inteligentną infrastrukturę, które zapewniają możliwość lokalnego korzystania z chmury.


ROZWIĄZANIA

Moc obliczeniowa

Przyspiesz transformację cyfrową za pomocą rozwiązań zoptymalizowanych pod kątem obciążeń dostępnych jako usługa.

ROZWIĄZANIA

Kontenery

Otwarte, elastyczne rozwiązania umożliwiające szybsze wdrażanie i działanie kontenerów.

ROZWIĄZANIA

Głębokie uczenie

Rozwiązania sztucznej inteligencji, które przyspieszają wartość Twoich danych, aby napędzić informacje biznesowe.


ROZWIĄZANIA

Komputery wysokiej wydajności

Komputery wysokiej wydajności i specjalistyczna wiedza, które zwiększają dostępność i rentowność systemów superkomputerowych dla organizacji i branż każdej wielkości.

ROZWIĄZANIA

Hybrydowe środowisko pracy

Organizuj bezpieczne i sprawnie działające cyfrowe środowiska pracy dla pracowników przebywających w różnych obiektach, zakładach, kampusach, biurach domowych i innych miejscach.

ROZWIĄZANIA

Infrastruktura hiperkonwergentna

Przedsiębiorstwa szukają obecnie sposobów na poprawę innowacyjności produktów i szybkości ich wprowadzania na rynek, oczekując od infrastruktury IT bezprecedensowej odporności, elastyczności i konsolidacji obciążeń roboczych. Wszystko to jest dziś w zasięgu ręki za sprawą inteligentnej infrastruktury hiperkonwergentnej HPE.


ROZWIĄZANIA

Pobudzanie innowacyjności za pomocą chmury

Nasza strategia polega na wykorzystaniu dowolnej chmury na potrzeby innowacyjności i zapewnienia zawsze wysokiej jakości obsługi za sprawą komponowalności obejmującej kontenery, chmury i serwery fizyczne (bare metal).

ROZWIĄZANIA

Internet rzeczy (IoT)

Rozwiązania z zakresu Internetu rzeczy (IoT) obejmujące infrastrukturę, aplikacje i zabezpieczenia tworzą nowe doświadczenia i umożliwiają sprawniejszą działalność w oparciu o dane gromadzone na inteligentnym brzegu sieci.

ROZWIĄZANIA

Sieci

Aruba ESP (Edge Services Platform) jest pierwszą platformą natywną dla chmury, która automatyzuje, zabezpiecza, optymalizuje i przyspiesza transformację cyfrową mającą na celu osiągnięcie lepszych wyników biznesowych i większej wydajności operacyjnej dzięki danym na brzegu sieci.


ROZWIĄZANIA

Zmiana podejścia do działania środowisk brzegowych

Oferujemy rozwiązania inteligentnego brzegu sieci, które obsługują nowe mobilne zastosowania multimedialne oraz inteligencję czasu rzeczywistego w środowiskach przemysłowych.

ROZWIĄZANIA

Bezpieczeństwo

Fundament innowacyjnych zabezpieczeń infrastruktury wykraczających poza zabezpieczenie brzegu sieci, zapewniających systemom możliwość zapobiegania zagrożeniom, wykrywania ich oraz odzyskiwania sprawności w następstwie ataków.

ROZWIĄZANIA

Zarządzanie serwerami

Elastyczne zarządzanie infrastrukturą serwerów, które skraca czas odpowiedzi, zwiększa wartość oraz poprawia jakość usług.


ROZWIĄZANIA

Oprogramowanie

Uwolnij pełny potencjał danych dzięki HPE Ezmeral.  Natywna dla chmury platforma umożliwiająca analitykę i zarządzanie HPE Ezmeral, stworzona od podstaw z myślą o byciu otwartą i hybrydową, ułatwia ujednolicanie, modernizację infrastruktury i analizę danych — od brzegu sieci do chmury i niezależnie od tego, gdzie są przechowywane.

ROZWIĄZANIA

Pamięci masowe

Wykorzystaj pełny potencjał swoich danych, bez względu na to, gdzie się znajdują, dzięki zaletom chmury w zakresie obsługi danych i infrastrukturze danych od brzegu sieci do chmury. Radykalnie usprawnij zarządzanie danymi i infrastrukturą w celu wyeliminowania silosów i złożoności, a przy tym uwolnienia mocy danych, zwinności i innowacyjności.

ROZWIĄZANIA

Wirtualizacja

Rozwiązania ułatwiające optymalizację wirtualizowanej infrastruktury centrum danych pod kątem szybszego wprowadzania innowacji.

Branże

BRANŻE

Produkcja

Rozwiązania Przemysłu 4.0, które pomagają producentom zapewnić ciągłość działalności, prowadzić inteligentniejsze, bardziej autonomiczne operacje i uzyskiwać lepszy wgląd w dane w całym przedsiębiorstwie.

BRANŻE

Telekomunikacja

Przekształć swoją sieć, aby wykorzystać potencjał technologii 5G, przetwarzania na brzegu sieci i chmury dzięki zestawowi otwartych rozwiązań telekomunikacyjnych typu od brzegu sieci do chmury.

BRANŻE

Ochrona zdrowia i nauki biologiczne

Zintegrowane rozwiązania i usługi wykorzystujące postępy technologii cyfrowej w celu uczynienia medycyny i badań bardziej precyzyjnymi i ukierunkowanymi na jednostkę.


BRANŻE

Usługi finansowe

Przyspiesz swoją transformację cyfrową, korzystając z rozwiązań stworzonych z myślą o rezultatach usług finansowych. Uzyskaj wnioski analityczne, zabezpiecz dane i aplikacje w chmurze, przyspiesz wdrażanie innowacji i modernizuje środowiska IT pod kątem nowej normy cyfrowej.

BRANŻE

Sektor publiczny

Rozwiązania transformacji cyfrowej IT i nowe modele biznesowe oparte na demokratyzacji danych, zaawansowanej analityce i podejściu zorientowanym na obywatela.

BRANŻE

Małe i średnie przedsiębiorstwa

Rozwijaj firmę za sprawą rozwiązań IT dla małych firm, które umożliwiają realizację ambicji i poważnych celów. Dowiedz się, jak rozwiązania IT dla małych firm spod znaku HPE mogą najlepiej zaspokoić potrzeby małych i średnich firm.


BRANŻE

Media i rozrywka

Projektowanie systemów, usługi, partnerstwa, narzędzia i zasoby przyspieszające przejście do rozwiązań IP i wirtualizacji, napędzanie innowacji i zaangażowania klientów.

BRANŻE

Dostawcy usług

Zwiększ możliwości w zakresie szybkości jako usługi dla usługodawców dzięki Hewlett Packard Enterprise.