Lepsze modelowanie pożarów lasów ratuje mienie i życie – studium przypadku NCAR

(PDF 287 KB)

Dowiedz się, jak Krajowe Centrum Badań Atmosferycznych (ang. National Center for Atmospheric Research, NCAR) wykorzystuje rozwiązania superkomputerowe HPE przy doskonaleniu modelowania gwałtownych pożarów lasów, a przez to przy usprawnianiu akcji ratowania mienia i życia.

Pobierz