Wielki krok dla przetwarzania na brzegu sieci — analiza przypadku firmy OrbitsEdge

(PDF 1343 KB)

Firma OrbitsEdge wybiera konwergentne systemy brzegowe HPE Edgeline, by umieszczać zasoby obliczeniowe na niskiej orbicie okołoziemskiej, umożliwiając dostęp do wniosków analitycznych z danych na brzegu sieci — w kosmosie.

Pobierz