Inteligentna platforma danych HPE zapewnia przewidywalność i niezawodność modelu „jako usługa” firmie Webair — analiza przypadku

(PDF 624 KB)

HPE umożliwia firmie Webair przechowywanie, tworzenie kopii zapasowych i przywracanie danych po awarii w modelu „jako usługa”, na potrzeby licznych, zróżnicowanych obciążeń roboczych związanych z obsługą klientów, wykorzystując systemy HPE Nimble Storage i HPE Apollo z HPE InfoSight oraz rozwiązaniem Veeam Backup & Replication.

Pobierz