Wykorzystanie pamięci masowej i mocy obliczeniowej

(PDF 3660 KB)

Futurum Research omawia nowe badanie trendów w dziedzinie pamięci masowej i zasobów obliczeniowych, aby zrozumieć sposoby zaopatrzenia przedsiębiorstw, poznać aplikacje, które zapewniają najszybszy rozwój, oraz wpływ finansowy i biznesowy nadmiernej i niedostatecznej aprowizacji tych kluczowych zasobów.

Pobierz