Uwalnianie potencjału aplikacji — krótki opis rozwiązań kontenerowych HPE dla małych przedsiębiorstw

(PDF 347 KB)

Rozwiązania kontenerowe HPE dla małych przedsiębiorstw zostały zaprojektowane tak, aby ułatwić wdrażanie i upowszechnianie konteneryzacji w przedsiębiorstwie, a tym samym korzystanie z jej zalet w postaci zwiększonej przenośności i bardziej przewidywalnej wydajności aplikacji i baz danych.

Pobierz