HPE CMS Digital USP-M ALA

(PDF 66 KB)

DODATKOWE AUTORYZACJE LICENCJI: na oprogramowanie HPE USP-M. UWZGLĘDNIONE PRODUKTY I PAKIETY: HPE USP-M 4.3. Pojęcia pisane wielką literą, niezdefiniowane w niniejszym dokumencie ALA, mają znaczenie określone w umowie nadrzędnej.