HPE CMS Media Workflow Master ALA

(PDF 87 KB)

DODATKOWE AUTORYZACJE LICENCJI: na oprogramowanie HPE Media Workflow Master, UWZGLĘDNIONE PRODUKTY I PAKIETY: HPE Media Workflow Master. Pojęcia pisane wielką literą, niezdefiniowane w niniejszym dokumencie ALA, mają znaczenie określone w umowie nadrzędnej.