Bielmar IT osiąga wysokie wyniki przy jednej trzeciej nakładu pracy – analiza przypadku

(PDF 402 KB)

Rozwiązanie HPE Synergy umożliwiło firmie Bielmar, jednemu z największych producentów tłuszczów roślinnych w Polsce, zoptymalizowanie linii produkcyjnej, zaspokojenie zmieniających się potrzeb klientów, reagowanie na zmieniające się potrzeby rynku i wdrażanie nowych rozwiązań biznesowych.

Pobierz