HPE Quorum Witness ALA

(PDF 50 KB)

Dodatkowa autoryzacja licencji na HPE Quorum Witness, obejmująca warunki licencyjne specyficzne dla oprogramowania, newsletter bezpieczeństwa i zasady powiadamiania, procedury subskrypcji i informacje o pobieraniu zasobów open source.