Przewodnik dotyczący architektury sprzętowej serwerów NonStop Fault Tolerant

(PDF 4694 KB)

Zapoznaj się z przewodnikiem dotyczącym architektury sprzętowej wirtualnych serwerów HPE NonStop Fault Tolerant i poznaj korzyści wynikające z wysokiej dostępności oraz liniowej skalowalności tych rozwiązań.

Pobierz