Przykładowy raport dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym — HPE Financial Services

(PDF 536 KB)

Ten raport opisuje, jak udział w programach zarządzania sprzętem wycofywanym z eksploatacji pomaga klientom w łagodzeniu skutków społecznych i środowiskowych szybkiego tempa innowacyjności.

Pobierz