HPE CMS NDS OCMP ALA

(PDF 75 KB)

Dodatkowe autoryzacje licencji na oprogramowanie HPE CMS Network Applications — dotyczy następujących produktów i pakietów: HPE OpenCall Media Platform 4.5 (OCMP) słowa kluczowe: umowa licencyjna z użytkownikiem końcowym, EULA, umowa licencyjna oprogramowania, warunki licencji oprogramowania