The Total Economic Impact of HPE GreenLake

(PDF 269 KB)

Na podstawie licznych wywiadów z klientami i zgromadzonych danych, firma badawcza Forrester stwierdziła, że w perspektywie trzyletniej HPE GreenLake ma następujący wpływ finansowy na organizację mieszaną, reprezentatywną dla respondentów.

Pobierz