Karta informacyjna usługi HPE Nimble Storage Proactive Support Manager

(PDF 199 KB)

Niniejsza karta informacyjna zawiera informacje o usłudze HPE Nimble Storage Proactive Support Manager. Usługa opiera się na metodologii całościowego zarządzania i wsparcia w zakresie pamięci masowej i stanowi centralny punkt kontaktu klienta w zakresie szerokiej gamy usług.

Pobierz