Konfiguracja referencyjna HPE do zabezpieczania platformy Docker na sprzęcie HPE

(PDF 509 KB)

W tym dokumencie opisano scenariusz wykorzystania najlepszych praktyk dotyczących zabezpieczania tworzenia aplikacji Docker w procesie ciągłej integracji/ciągłej dostawy (CI/CD).

Pobierz