OŚWIADCZENIE O OCHRONIE PRYWATNOŚCI HEWLETT PACKARD ENTERPRISE

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności obowiązuje od 10 lutego 2021 r. 

Firma Hewlett Packard Enterprise i jej spółki zależne (HPE lub My) szanują Państwa prywatność. Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności zawiera informacje o naszych praktykach w zakresie ochrony prywatności, w tym szczegóły dotyczące danych osobowych, które gromadzimy, wykorzystujemy, ujawniamy i przekazujemy, a także o wyborach, jakich można dokonać, i prawach, z jakich można korzystać w odniesieniu do swoich danych osobowych. Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności jest dostępne w odnośniku umieszczonym w stopce każdej strony internetowej HPE.

HPE przestrzega głównych zasad i schematów postępowania w kwestii prywatności obowiązujących na całym świecie, ale nie ogranicza się w tym do wytycznych OECD dotyczących ochrony prywatności i przepływów transgranicznych, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych UE 2016/679 (RODO) oraz ram postępowania dotyczących prywatności APEC Privacy Framework. Praktyki ochrony prywatności HPE opisane w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności są również zgodne z międzynarodowym systemem reguł ochrony prywatności dla regionu Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC Cross Border Privacy Rules, CBPR).

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności ma zastosowanie do wszystkich witryn internetowych, domen, usług, aplikacji i produktów należących do HPE oraz do naszych spółek zależnych, z tym zastrzeżeniem, że polityka prywatności lub oświadczenie dotyczące konkretnego programu, produktu lub usługi HPE może zastąpić niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności lub zostać o nie uzupełnione.