WYKORZYSTAJ ZALETY CHMURY DO ROZWOJU SWOJEJ FIRMY

Dane są siłą napędową nowoczesnego przedsiębiorstwa — umożliwiają wykorzystanie modeli operacyjnych i biznesowych nowej generacji, które przyspieszają rozwój przedsiębiorstwa. Przyspiesz modernizację opartą na danych w środowiskach od brzegu sieci do chmury, wykorzystując zalety operacyjne chmury, które eliminują złożoność i silosy spowalniające Twoje działania.

+ pokaż więcej
Przyspiesz transformację dzięki rozwiązaniu HPE GreenLake for Storage

Wykorzystaj pełny potencjał swoich danych dzięki bezproblemowemu dostępowi do zalet chmury w ramach rozwiązania, które zapewnia elastyczność operacji w chmurze, usługi danych w modelu opartym na wykorzystaniu i swobodę obsługi dowolnej aplikacji bez kompromisów. Przestań zarządzać infrastrukturą, a zamiast tego po prostu zacznij ją wykorzystywać jako usługę dostępną na żądanie, aby sprostać wymaganiom każdej umowy SLA.

Uprość operacje dzięki elastyczności chmury

Wykorzystaj zalety operacyjne chmury, które pozwalają wyeliminować codzienne czynności administracyjne dotyczące pamięci masowej i umożliwiają przekształcenie działalności operacyjnej ze zorientowanej na infrastrukturę w zorientowaną na aplikacje. Zapewnij elastyczną samoobsługę potrzebną osobom odpowiedzialnym za linie biznesowe i programistom do szybszego wdrażania nowych aplikacji, usług i projektów, jednocześnie zwalniając do 98% czasu zespołów IT, aby umożliwić im skupienie się na strategicznych inicjatywach o większej wartości.Badanie%20rynkowe%20ESG%20por%C3%B3wnuj%C4%85ce%20zarz%C4%85dzanie%20cyklem%20%C5%BCycia%20infrastruktury%20HPE%20Alletra%2C%20kwiecie%C5%84%202021%26nbsp%3Br.%20

Wykorzystuj zasoby w modelu jako usługa

Zyskaj dostęp do potrzebnych zasobów poprzez zoptymalizowane pod kątem obciążeń roboczych, wstępnie skonfigurowane usługi, jednocześnie unikając nadmiernego lub niedostatecznego przydziału zasobów, ograniczeń budżetowych dotyczących nakładów kapitałowych i złożonych cykli zaopatrzenia. Skaluj zasoby stosownie do potrzeb dzięki możliwości uzyskania dodatkowej pojemności w zaledwie kilka minut. Obniż czas do uzyskania wartości o 75%, Badanie%20przeprowadzone%20na%20zlecenie%20przez%20firm%C4%99%20Forrester%20Consulting%2C%20%E2%80%9EThe%20Total%20Economic%20Impact%20TM%20of%20HPE%20GreenLake%E2%80%9D%2C%20czerwiec%202020%26nbsp%3Br. zwolnij zasoby i zredukuj całkowity koszt posiadania o 30–40%.Badanie%20przeprowadzone%20na%20zlecenie%20przez%20firm%C4%99%20Forrester%20Consulting%2C%20%E2%80%9EThe%20Total%20Economic%20Impact%20TM%20of%20HPE%20GreenLake%E2%80%9D%2C%20czerwiec%202020%26nbsp%3Br.%20

Obsługuj każdą aplikację bez kompromisów

Spełnij wymogi umowy o poziomie usług (SLA) w zakresie każdej aplikacji — od tradycyjnych do nowoczesnych — dzięki odpowiedniej sprawności, niezawodności i wydajności. Wybierz poziom obsługi z portfolio dostępnych jako usługa, sprawdzonych rozwiązań klasy korporacyjnej w zakresie lokalnych usług danych w chmurze, które są dostępne w wariancie zoptymalizowanym pod kątem kosztów, zrównoważonym lub zapewniającym stuprocentową dostępność. Wykorzystaj specjalnie zaprojektowaną infrastrukturę, aby spełnić wymagania zastosowań o krytycznym znaczeniu strategicznym i biznesowym oraz zastosowań ogólnych.

Oferty

Wybieraj spośród kilku konfiguracji opartych na modułowych blokach optymalizowanych pod kątem ceny, równowagi lub wydajności. Zamawiaj, odbieraj i szybko wdrażaj zasoby, bezproblemowo zwiększaj wydajność jeszcze przed pojawieniem się zapotrzebowania i płać tylko za to, z czego korzystasz ponad rezerwową wydajność z przejrzystym, dostępnym niemal w czasie rzeczywistym wglądem w koszty i zużycie.

+ pokaż więcej
Blokowa pamięć masowa

Wykorzystaj możliwości usług danych w zakresie pamięci blokowej opartych na umowach SLA, które umożliwiają zamawianie zasobów w kilka sekund i wykorzystywanie ich na żądanie. Rozwiązanie HPE GreenLake for Block Storage przyspiesza transformacje dzięki zapewnieniu zalet operacyjnych chmury na potrzeby aplikacji i danych o znaczeniu krytycznym.

Pamięć masowa do przechowywania plików

Sprostaj wyzwaniom związanym z danymi plików w rozproszonych, skalowalnych środowiskach dzięki wiodącym w branży rozwiązaniom od HPE GreenLake i Qumulo, które zapewniają widoczność, przewidywalność i kontrolę w czasie rzeczywistym. Realizuj wdrożenia w kilka minut, w dowolnej chmurze i możliwością skalowania wraz z rozwojem.

Obiektowa pamięć masowa

Zapewnij zespołom ds. infrastruktury IT, aplikacji i DevOps możliwość obsługi obecnych i nowych obciążeń roboczych — od rdzenia do brzegu sieci oraz w wielu chmurach. Platforma HPE GreenLake zwiększa możliwości rozwiązań obiektowej pamięci masowej Scality, zapewniając zalety ekonomiczne chmury dostępnej jako usługa i elastyczne skalowania.