TWORZENIE ELASTYCZNEJ I BEZPIECZNEJ CHMURY PRYWATNEJ

Moc, szybkość i elastyczność chmury publicznej, w tym przydzielanie zasobów poprzez wskazanie i kliknięcie umożliwiające przygotowanie maszyn wirtualnych lub kontenerów w kilka minut, są wdrażane jako usługa w centrum danych klienta, a zarządzane automatycznie na platformie HPE GreenLake. Konfiguracja jest skalowana odpowiednio do aktualnych potrzeb, a płaci się tylko za wykorzystane zasoby wykraczające poza ustawiony poziom rezerwy. W razie nieoczekiwanego wzrostu zapotrzebowania wbudowana pojemność buforowa pozwala zespołowi kontynuować rozwój bez żadnych opóźnień. A ponieważ HPE cały czas mierzy i monitoruje wykorzystanie, wewnętrzny zespół administratorów może łatwo dodawać kolejne zasoby w reakcji na przewidywany rozwój działalności.

+ pokaż więcej
Fundamentalne zalety platformy HPE GreenLake

Platforma HPE GreenLake udostępnia usługi chmurowe z firmowego centrum danych. Dlatego nadaje się zarówno do procesów tradycyjnych, jak i natywnych dla chmury. W portalu HPE GreenLake Consumption Analytics można śledzić miesięczne koszty użytkowania w środowiskach wielochmurowych z podziałem na wykorzystanie lokalne oraz usługi AWS i Microsoft Azure, a wkrótce także dla innych platform.

Całkowity koszt eksploatacji (TCO) takiej zintegrowanej infrastruktury będzie niższy dla samodzielnie skonfigurowanej i zarządzanej chmury prywatnej kupionej w postaci gotowej. Dołączony pulpit administracyjny umożliwia błyskawiczne i samodzielne przydzielanie zasobów dla procesów DevOps, znacznie przyspieszając tworzenie aplikacji. A dzięki gotowym usługom zarządzania i pomocy technicznej dział IT będzie mógł poświęcać mniej czasu na rutynowe czynności administracyjne, a skupić się na pracach tworzących wartość dodaną.

Przenoszenie aplikacji i danych do chmury

Intuicyjny pulpit administracyjny ujednolica obsługę chmurowych i lokalnych zasobów internetowych. Samoobsługowy interfejs działający w oparciu o wskazywanie i klikanie — w czym przypomina narzędzia chmurowe — umożliwia twórcom przydział zasobów nowych maszyn wirtualnych lub kontenerów w lokalnej infrastrukturze. W ten sposób użytkownicy zyskują łatwy dostęp do zasobów przystosowanych do obsługi różnych aplikacji.

Wgląd w zużycie i koszty

Platforma administracyjna HPE GreenLake Central oferuje zaawansowane funkcje analizy użycia pozwalające obserwować wykorzystanie zasobów i związane z tym wydatki. Koszty są dzielone według typu usługi, lokalizacji i innych parametrów. Widać także łączne zużycie w częściach lokalnej i chmurowej. Analizy oparte na regułach pozwalają łatwo identyfikować możliwości optymalizacji, a wbudowane analizy dla typowych scenariuszy zastosowania umożliwiają szybkie rozpoczęcie monitorowania.

Niezbędna pojemność dostępna na żądanie

Wbudowany bufor umożliwia błyskawiczne reagowanie na nieoczekiwane skoki zapotrzebowania na zasoby, dzięki czemu nigdy nie zabraknie możliwości obsługi procesów. Wykorzystanie rezerwy i bufora jest prezentowane niemal w czasie rzeczywistym, a ponieważ HPE na bieżąco mierzy zużycie i nim zarządza, sami zwiększymy dostępne możliwości obliczeniowe w przewidywaniu rozwoju Twojej firmy.

Przydzielanie zasobów, monitorowanie i zarządzanie procesami w centrum danych i chmurach

Platforma HPE GreenLake Central pozwala łatwo tworzyć wystąpienia chmur prywatnych i nimi zarządzać. Można także łatwo importować i wykorzystywać istniejące podstawowe obrazy maszyn wirtualnych oraz inicjować obsługę administracyjną nowych maszyn z załadowanymi gotowymi procesami.

OFERTY

Platforma HPE GreenLake oferuje konfiguracje oparte na systemach zoptymalizowanych pod kątem procesów na potrzeby infrastruktury chmury prywatnej. Można na niej szybko zamawiać, otrzymywać i wdrażać zasoby oraz zwiększać pojemność przed wystąpieniem wzrostu zapotrzebowania. Płacisz tylko za wykorzystane zasoby wykraczające poza ustawiony poziom pojemności rezerwowej. Na platformie HPE GreenLake Central masz natomiast pełny wgląd w koszty i zużycie niemal na żywo.

+ pokaż więcej
HPE GreenLake for Private Cloud (chmura prywatna)

Dla przedsiębiorstw o dużym zapotrzebowaniu na zasoby DevOps ta standardowa oferta obejmuje sprzęt i oprogramowanie pozwalające uzyskać w środowisku lokalnym zalety chmury publicznej. Rozwiązanie można wdrożyć w firmowym centrum danych w ciągu kilku dni bez ponoszenia żadnych wydatków z góry.

HPE GreenLake for Containers

HPE GreenLake to wstępnie skonfigurowana platforma umożliwiająca wdrażanie wieloklastrowych kontenerowych środowisk Kubernetes dla wielu dzierżawców bezpośrednio w lokalnym lub kolokacyjnym centrum danych. To w pełni zarządzane, płatne według rzeczywistego wykorzystania rozwiązanie obsługuje aplikacje natywne i nienatywne dla chmury, oferując przy tym nieodzowne w firmie bezpieczeństwo i skalowalność.

Zobacz, jak działa rozwiązanie HPE GreenLake for Private Cloud

Kliknij strzałki, aby zobaczyć, jak zarządzać maszynami wirtualnymi w usłudze HPE GreenLake Central.

+ pokaż więcej
Zobacz więcej prezentacji

„Możemy łatwo konfigurować odrębne środowiska wirtualne dla każdego klienta”.

Madjid Saeedi, architekt rozwiązań dla przedsiębiorstw, Sopra Steria