Rozwój oparty przede wszystkim na danych

Możesz mieć wrażenie, że modernizacja oparta na danych stanowi duże wyzwanie. Tę drogę można jednak podzielić na określone etapy, aby ją uprościć. Należy zapewnić powszechne zrozumienie roli dotychczasowych platform danych i opracować wspólny języka do określania priorytetów.

Uproszczone zarządzanie danymi

Spraw, aby złożoność zarządzania danymi należała do przeszłości. Chroń i łącz dane swojej organizacji, bez kłopotliwego obciążenia, jakim są starsze systemy. Liderzy skupiający się przede wszystkim na danych przecinają plątaninę dzisiejszych zawiłości zarządzania danymi dzięki zaletom operacyjnym chmury, która wykorzystuje oparte na danych narzędzia z zakresu sztucznej inteligencji. Efekt: więcej innowacji dla klientów, ograniczenie ryzyka dla przedsiębiorstwa i zadowoleni interesariusze ze świata biznesu.

Odblokuj potencjał swoich danych

Jak odblokować potencjał danych, nawet jeśli zbiory danych są ogromne, znacznie zróżnicowane i uwikłane w wiele aplikacji? Ujednolicenie danych, niezależnie od tego, gdzie się znajdują, sprawia, że nabierają większej wartości. Zdecyduj się na rozwój oparty przede wszystkim na danych, aby otworzyć nowe możliwości dla Twojej firmy.

Odkryj wnioski analityczne ukryte w danych

99,5% zebranych danych nigdy nie zostaje przeanalizowanych.%E2%80%9EDataversity%2C%20The%20Role%20of%20Big%20Data%20in%20Business%20Development%2C%202021%E2%80%9D Jakie cenne informacje kryją się w Twoich danych? Stwórz jedno źródło wiarygodnych informacji i przekształcaj dane we wnioski analityczne w czasie rzeczywistym w celu podejmowania trafniejszych decyzji, które pomogą w rozwijaniu działalności. 

Patrick Terminals: inteligentne dane w praktyce

Przemieszczanie ciężkich kontenerów towarowych w obrębie ruchliwego terminala morskiego może być skomplikowane. Przeczytaj, jak firma Patrick Terminals upraszcza ten proces dzięki usługom w chmurze i przekształca dane w inteligentne informacje, aby lepiej reagować na potrzeby swoich klientów i dynamikę rynku.

Polecane usługi w chmurze

* Może występować rezerwa pojemności

Twoja otwarta i bezpieczna platforma od brzegu sieci do chmury, która umożliwia rozwój oparty przede wszystkim na danych

Brzeg sieci

Połącz brzeg sieci

Kontroluj dane i korzystaj z nich od brzegu sieci do chmury.

Dane

Przekształć swoje dane w inteligentne informacje

Jedno źródło wiarygodnych informacji na podstawie danych do podejmowania inteligentnych decyzji i przygotowywania rekomendacji dla klientów.

Chmura

Stwórz swoją chmurę hybrydową

Chmura hybrydowa — dokładnie taka, jakiej potrzebujesz.

Bezpieczeństwo

Zabezpiecz swoje dane

Odpowiedni poziom zabezpieczeń ma krytyczne znaczenie.