MODEL KONSUMPCYJNY, PEŁNE ZARZĄDZANIE, DOSTAWA W CIĄGU KILKU DNI

Kontenery oferują możliwości, wydajność i przenośność na poziomie potrzebnym w środowiskach aplikacji o krytycznym znaczeniu na poziomie przedsiębiorstwa. Platforma od brzegu sieci do chmury HPE GreenLake obejmuje wydajne, lokalne rozwiązanie kontenerowe dostępne w modelu płatności zależnych od wykorzystania (pay-per-use). Inżynierowie HPE przeprowadzają instalację i konfigurację, a HPE zapewnia pełne zarządzanie rozwiązaniem, pojedynczy punkt kontaktu na potrzeby wsparcia oraz zespół techniczny, który zna Twoje środowisko i Twoją branżę. Dzięki ustandaryzowanej konstrukcji sprzętu i oprogramowania można uniknąć kosztownego ręcznego wdrażania, a na ich dostawę do centrum danych wystarczy poczekać 14 dni.

+ pokaż więcej

Wydajność i bezpieczeństwo klasy biznesowej

Wdrażaj kontenery w infrastrukturze, która obsługuje wysoką dostępność na potrzeby aplikacji o krytycznym znaczeniu i integruje się z usługami bezpieczeństwa i uwierzytelniania dla przedsiębiorstw. Unikniesz tworzenia kopii danych, niezależnie od tego, gdzie działają Twoje kontenery lub gdzie przechowywane są Twoje dane.

Transparentność kosztów

Dzięki platformie HPE GreenLake Central masz wgląd w wykorzystanie zasobów w czasie zbliżonym do rzeczywistego. Wykorzystanie jest mierzone i zarządzane przez HPE, co ułatwia zwiększanie i zmniejszenie pojemności stosownie do potrzeb, a opłaty są naliczane tylko za rzeczywiste wykorzystanie powyżej pojemności zarezerwowanej.

Przydział zasobów jednym kliknięciem

Samoobsługa w sklepie z gotowymi obrazami specjalnie dobranych aplikacji umożliwia sprawne wdrażanie i zarządzanie w różnorodnych zastosowaniach, w tym do modernizacji aplikacji, AI/ML, analityki, IoT oraz CI/CD.

Uproszczone zarządzanie klastrami Kubernetes i wstępnie zintegrowana struktura danych

Płaszczyzna sterowania z obsługą wielu dzierżawców (użytkowników) umożliwia wdrażanie w środowisku wielu klastrów Kubernetes i zarządzanie nimi. Ponadto wystarczy kliknąć pole wyboru, aby dołączyć do nowego kontenera skalowalną trwałą pamięć masową. 

HPE GreenLake for Containers

Rozwiązanie HPE GreenLake for Containers bazuje na HPE Ezmeral Runtime Enterprise — w 100% oryginalnej dystrybucji open-source platformy Kubernetes z certyfikatem CNCF. Opiera się na całkowicie oryginalnej dystrybucji open-source platformy Kubernetes, zoptymalizowanej do zarządzania wieloma użytkownikami i wieloma klastrami oraz do obsługi aplikacji natywnych dla chmury, nienatywnych dla chmury i tradycyjnych — nawet stanowych, wymagających trwałej pamięci masowej. Zarządzanie klastrami umożliwia administratorom łatwe tworzenie klastrów, dodawanie zasad i uprawnień oraz przydzielanie klastrów programistom.

UZYSKAJ SZCZEGÓŁY

Dla kogo to rozwiązanie jest polecane?

Dla przedsiębiorstw wdrażających rozwiązania skonteneryzowane do takich zastosowań jak modernizacja aplikacji, obsługa aplikacji natywnych dla chmury czy zaawansowana analityka

Specyfikacje sprzętowe

HPE Ezmeral Runtime Enterprise działa w systemie zintegrowanym HPE Synergy

Stos oprogramowania

HPE Ezmeral Runtime Enterprise obejmujący następujące elementy:

Magazyn plików i obiektów HPE Ezmeral Data Fabric do wstępnie zintegrowanej, trwałej pamięci masowej dla kontenerów

Pojemność na jedno urządzenie/moduł

System zintegrowany HPE Synergy o użytecznej pojemności 2304 vCPU, 7833 GB pamięci RAM i 160 000 GB pamięci masowej.

Mierzony parametr

Wykorzystanie jest mierzone na podstawie zużycia mocy obliczeniowej (za GB) i pamięci masowej (za GB) przez węzły w klastrze.

Wsparcie proaktywne

Elementy wsparcia proaktywnego:

 

Zarządzanie relacjami

 • Wyznaczony zespół wsparcia klienta
 • Indywidualny plan wsparcia
 • Gospodarka magazynowa
 • Planowanie i przegląd wsparcia
 • Przegląd działań wsparcia
 • Centrum obsługi klienta HPE
 • Planowanie i pomoc w zakresie szkoleń HPE
 

Rozszerzona obsługa zgłoszeń

 • Szybka reakcja na zdarzenia o krytycznym znaczeniu dotyczące sprzętu i oprogramowania (24x7)
 • Przyspieszone zarządzanie eskalacją
 • Zdalna diagnostyka i obsługa incydentów związanych ze sprzętem i oprogramowaniem
 • Rozwiązanie w zakresie elektronicznego zdalnego wsparcia technicznego HPE
 • Dostęp do elektronicznych informacji i usług wsparcia

Niska rezerwa

NAJWIĘKSZA ELASTYCZNOŚĆ
 

Rezerwa na poziomie 60%
 

 • Zarezerwowana liczba jednostek obliczeniowych: 4700
 • Zarezerwowana pojemność pamięci masowej: 96 000 GB
   

Cena jednej jednostki obliczeniowej: 18,78 USD
Cena pamięci masowej: 0,100 USD/GB

 

Łączna miesięczna cena rezerwy: 97 866 USD

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z działem sprzedaży

Równowaga

NAJPOPULARNIEJSZA OPCJA

Rezerwa na poziomie 70%

 • Zarezerwowana liczba jednostek obliczeniowych: 5483
 • Zarezerwowana pojemność pamięci masowej: 112 000 GB

Cena jednej jednostki obliczeniowej: 16,58 USD
Cena pamięci masowej: 0,088 USD/GB

 

Łączna miesięczna cena rezerwy: 100 490 USD

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z działem sprzedaży

Wysoka rezerwa

NAJWIĘKSZA OPŁACALNOŚĆ
 

Rezerwa na poziomie 80%

 • Zarezerwowana liczba jednostek obliczeniowych: 6266
 • Zarezerwowana pojemność pamięci masowej: 128 000 GB

Cena jednej jednostki obliczeniowej: 15,02 USD
Cena pamięci masowej: 0,080 USD/GB

 

Łączna miesięczna cena rezerwy: 104 355 USD

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z działem sprzedaży

Uzyskaj indywidualną cenę

Ceny są szacunkowe i nie stanowią rzeczywistych cen ofertowych. Rzeczywiste ceny mogą się różnić w zależności od daty zakupu, waluty płatności i rodzaju umowy zawartej z HPE. W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat cen należy skontaktować się z przedstawicielem handlowym HPE.